preloader

Onderzoeksbeginselen bij BIG

Intro text: 

Door topspecialisten van over de hele wereld samen te brengen zodat ze samen baanbrekend onderzoek naar borstkanker kunnen verrichten, staat BIG garant voor innovatief onderzoek. De groep stelt de meest relevante wetenschappelijke vragen en ontwikkelt de beste klinische proeven om de behoeften van de patiënten te kunnen ondersteunen. 

BIG volgt strikte onderzoeksprincipes die afwijkingen van het onderzoeksproces zo veel mogelijk willen vermijden en de integriteit ten opzichte van patiënten handhaven. Dit is het geval wanneer BIG alleen werkt en bij samenwerking met farmaceutische bedrijven. BIG zorgt ervoor dat de verzamelde gegevens onafhankelijk worden verwerkt en geanalyseerd. Bovendien worden alle BIG-studies uitgevoerd onder het toeziend oog van commissies en volgens beleidslijnen die de wetenschappelijke onafhankelijkheid garanderen en de patiëntbelangen op elk moment beschermen.

Leden die klinische proeven of onderzoeksprogramma's uitvoeren of eraan deelnemen onder de BIG-paraplu, verklaren zich akkoord om dit te doen volgens de onderzoeksbeginselen van BIG

BIG biedt zijn leden een platform waar ze:

  • middelen en expertise kunnen combineren om onderzoek te verrichten dat onze kennis van de ziekte vergroot en de patiënten optimaal dient;
  • klinische en translationele onderzoeksprioriteiten kunnen bepalen;
  • dubbel werk kunnen beperken;
  • sneller geloofwaardige studieresultaten kunnen behalen;
  • kunnen samenwerken met andere wetenschappelijke netwerken;
  • modellen kunnen ontwikkelen om op een wetenschappelijk onafhankelijke manier samen te werken met de industrie.

Deze unieke samenwerking onder de BIG-paraplu is voor alle betrokken partners een win-winsituatie. Er worden kosten bespaard en dubbel werk wordt vermeden. Daarnaast kunnen de leden onderzoeksonderwerpen bespreken met opinieleiders uit meer dan 50 verschillende onderzoeksgroepen, verspreid over de 7 continenten. Het netwerk garandeert ook een snellere groei, vooral in nichepatiëntenpopulaties en bijgevolg snellere reacties op de studievragen.

Onze gezamenlijke aanpak zorgt voor een snellere ontwikkeling van doeltreffende en betere behandelingen en vergroot uiteindelijk de kans op genezing.

Samen vinden we een remedie.​

BIG-onderzoek anticipeert op de toekomst

BIG-onderzoek anticipeert op de toekomst door biospecimens te verzamelen voor translationeel onderzoek. Zo kunnen we de behandelingen identificeren die het meeste geschikt zijn voor elke individuele patiënt.

Translationeel onderzoek gebeurt op basis van biologische monsters (zoals tumorweefsel of bloed) die tijdens een BIG-onderzoek worden verzameld. De patiënten stemmen daarbij in met het gebruik ervan voor specifieke projecten of nog onbepaald toekomstig onderzoek.

De verzamelde monsters worden bewaard in daarvoor geschikte biorepositories, meestal onafhankelijk van de partners die een bepaalde klinische studie uitvoeren. Op een bepaald moment worden de monsters, naast klinische en andere gegevens die in de loop van een onderzoek werden verzameld, beschikbaar gesteld voor wetenschappers uit de hele wereld, zowel binnen als buiten het BIG-netwerk. 

Alle projectvoorstellen voor translationeel onderzoek worden zorgvuldig beoordeeld en geprioriteerd door gekwalificeerde deskundigen en goedgekeurd door de stuurcomités van de respectieve studies. Dit proces zorgt ervoor dat het kostbare biologische materiaal op de best mogelijke manier wordt gebruikt. Het geeft de meeste hoop op snelle ontdekkingen die kunnen leiden tot betere behandelingen voor elke patiënt.

Het BIG Biomaterials Inventory werd opgericht met de steun van de Breast Cancer Research Foundation (BCRF)/University of Michigan. Het wil een gedetailleerde samenvatting geven van de materialen die tijdens klinische proeven van BIG werden verzameld voor translationeel onderzoek. De inventaris is dus een hulpmiddel voor onderzoekers die dergelijk materiaal willen gebruiken.