Stichtingen

Alleen gaan we sneller, samen gaan we verder!

De kostbare steun van stichtingen maakt het verschil en zorgt er mede voor dat we BIG’s wetenschappelijk onderzoek vooruit helpen. Zoals bijvoorbeeld het onderzoeksprogramma AURORA: de GPS van de Uitgezaaide Borstkanker, de POSITIVE-studie: BIG Time for Baby-studie, en de EXPERT-studie: de BIG Radio Tuning-studie.

... Amerikaanse vrouwen. Vandaag is ongeveer de helft van de leden van andere nationaliteiten. Ze hebben een rijke geschiedenis in het steunen van lokale en internationale liefdadigheidsorganisaties en bieden een sociaal ondersteuningsnetwerk voor expats in België.

...De BCRF geeft financiële steun aan klinische en translationele kankeronderzoeksprojecten over de hele wereld, om vooruitgang te boeken op het terrein van tumorbiologie, genetica, preventie, behandeling, uitzaaiingen en overleving. Het is één van de meest toonaangevende borstkankerorganisaties in de VS. Als trouwe partner van BIG stelt BCRF al vele jaren genereus fondsen ter beschikking om het AURORA - de GPS van de Uitgezaaide Borstkanker programme (scientific name: AURORA)te steunen, alsnog vele andere projecten.

...van de actieve bevolking in kaart te brengen en bruikbare oplossingen op poten te zetten, zodat iedereen kan meegenieten van de wereldwijde digitale economie. Ze zet zich niet aflatend in om het potentieel in mensen naar boven te halen en is vastberaden om het dagelijks leven te verbeteren en haar technologische en zakelijke expertise aan te wenden bij het helpen oplossen van wereldwijde problemen.

... liefdadigheidsorganisaties zoals stichtingen en verenigingen, en ondernemingen in Duitsland die aan liefdadigheid doen in het buitenland - zonder veel administratieve rompslomp, wettelijk in orde en fiscaal aftrekbaar.

... De doelen van de Eurofins Foundation zijn gestoeld op bestaande verbintenissen van de wereldwijde Eurofins-community: bijdragen tot wereldwijde gezondheid en veiligheid en het milieu beschermen.

...initiatieven, wetenschappelijk onderzoek en voorlichtingscampagnes aan te moedigen die meer in het algemeen bijdragen tot de strijd tegen kanker. Sinds enkele jaren steunt de Fondation Cancer, Luxemburg, het AURORA - De GPS van de Uitgezaaide Borstkanker te steunen.

“Onderzoek is cruciaal in de oncologie, het geeft hoop. Regelmatig vragen patiënten mij tijdens mijn consultaties of er nieuwe vorderingen zijn en welke geneesmiddelen er op de markt komen. Alleen door onderzoek te promoten kunnen we vooruitgang boeken. Dit is één van de belangrijkste doelen van de Fondation Cancer. BIG against breast cancer (BIG) steunen, spreekt voor zich.” Dr Carole Bauer, President of Fondation Cancer Luxembourg

...kanker. Ze speelt een belangrijke rol op drie terreinen en is volledig onafhankelijk en transparant: wetenschap, ondersteuning van patiënten en hun familieleden, screening en preventie.

... en elders ter wereld.

De Stichting is een katalysator van verandering en vernieuwing, die het algemeen belang dient en de sociale cohesie vergroot. Wij streven ernaar onze impact te maximaliseren door capaciteitsopbouw bij organisaties en mensen die bijdragen tot een betere samenleving. Wij moedigen doeltreffende filantropie aan bij particulieren en bedrijven in België, Europa en de rest van de wereld.

...Deze liefdadigheidsinstelling werd opgericht om menselijke uitmuntendheid in België aan te moedigen, te promoten en te koesteren, vanuit een toegewijde maar open benadering van sociale ontwikkeling. Met de jaren kon de organisatie door de toekenning van subsidies, prijzen en beurzen haar actieterrein uitbreiden en focussen op vijf pijlers: gezondheid, cultuur, onderwijs, milieu en sport. Alle projecten en initiatieven die op elk van deze terreinen steun krijgen, hebben een Belgische dimensie.

... en medische projecten ondersteunt, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.

...om een groot en divers publiek te bereiken via verschillende kanalen in de kleinhandel en online, door een uitgebreid aanbod aantrekkelijke loterij- en krasspelen. Wij willen dat onze spelers zich verbonden voelen met de goede doelen die wij dankzij hen kunnen steunen. Omdat onze spelers zeer divers zijn, kiezen wij ervoor om een zeer groot aantal doelen in onze samenleving te steunen, van projecten in de cultuur en het maatschappelijk middenveld, tot uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.

De Belgische Nationale Loterij trok de steun van 2018 tot 2021 op voor de EXPERT : BIG Radio Tuning en vernieuwde zijn verbintenis met BIG in 2021 om het AURORA - De GPS van de Uitgezaaide AURORA -.

“BIG against breast cancer is één van die goede doelen die veel Belgen, waaronder ikzelf, na aan het hart liggen. Het is een feit dat we allemaal wel iemand in onze omgeving kennen die (on)rechtstreeks getroffen is door borstkanker of een andere vorm van kanker. Het spreekt voor zich dat wij niet zullen aarzelen om ons steentje bij te dragen om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren en de meest geschikte behandeling voor elke patiënt te vinden. Dankzij al onze spelers kan de Belgische Nationale Loterij veel meer bieden dan enkel spelen. Samen kunnen we het verschil maken" - Jannie Haek, CEO van de Belgische Nationale Loterij

#muchmorethanjustgames #nationallottery #proudpartner

... en hun familie verbeteren.

Think Pink heeft vier duidelijk omschreven doelen: informeren en meer bewustzijn creëren, de rechten van patiënten verdedigen, wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker en zorg- en nazorgprogramma's financieren.