Stichtingen

Woman affected by breast cancer with her family
Group of hands holding pink ribbon

Alleen gaan we sneller, samen gaan we verder!

De kostbare steun van stichtingen maakt het verschil en zorgt er mede voor dat we BIG’s wetenschappelijk onderzoek vooruit helpen. Zoals bijvoorbeeld het onderzoeksprogramma AURORA: de GPS van de Uitgezaaide Borstkanker, de POSITIVE-studie: BIG Time for Baby-studie, en de EXPERT-studie: de BIG Radio Tuning-studie.

... Amerikaanse vrouwen. Vandaag is ongeveer de helft van de leden van andere nationaliteiten. Ze hebben een rijke geschiedenis in het steunen van lokale en internationale liefdadigheidsorganisaties en bieden een sociaal ondersteuningsnetwerk voor expats in België.

...private financier van borstkankeronderzoek. Door te investeren in de meest briljante geesten in de wetenschap – die onderzoek doen naar preventie, diagnose, behandeling, overleving en uitzaaiing van borstkanker – en door het aanmoedigen van interdisciplinaire samenwerking, versnelt BCRF’s aanpak de vooruitgang in het hele veld. Dit brengt ons een stap dichter bij de antwoorden die broodnodig zijn om een einde te kunnen maken aan borstkanker. BCRF is al vele jaren een trouwe partner van BIG en de gulle financiële middelen die BIG ontvangt dienen ter ondersteuning van BIG’s onderzoeksprogramma “De GPS van de Uitgezaaide Borstkanker” (wetenschappelijke naam: AURORA), en van vele andere projecten. Meer informatie is te vinden op BCRF.org

...van de actieve bevolking in kaart te brengen en bruikbare oplossingen op poten te zetten, zodat iedereen kan meegenieten van de wereldwijde digitale economie. Ze zet zich niet aflatend in om het potentieel in mensen naar boven te halen en is vastberaden om het dagelijks leven te verbeteren en haar technologische en zakelijke expertise aan te wenden bij het helpen oplossen van wereldwijde problemen.

... liefdadigheidsorganisaties zoals stichtingen en verenigingen, en ondernemingen in Duitsland die aan liefdadigheid doen in het buitenland - zonder veel administratieve rompslomp, wettelijk in orde en fiscaal aftrekbaar.

... De doelen van de Eurofins Foundation zijn gestoeld op bestaande verbintenissen van de wereldwijde Eurofins-community: bijdragen tot wereldwijde gezondheid en veiligheid en het milieu beschermen.

...initiatieven, wetenschappelijk onderzoek en voorlichtingscampagnes aan te moedigen die meer in het algemeen bijdragen tot de strijd tegen kanker. Sinds enkele jaren steunt de Fondation Cancer, Luxemburg, het BIG-onderzoeksprogramma - De GPS van de Uitgezaaide Borstkanker (wetenschappelijke naam: AURORA) Borstkanker te steunen.

“Onderzoek is cruciaal in de oncologie, het geeft hoop. Regelmatig vragen patiënten mij tijdens mijn consultaties of er nieuwe vorderingen zijn en welke geneesmiddelen er op de markt komen. Alleen door onderzoek te promoten kunnen we vooruitgang boeken. Dit is één van de belangrijkste doelen van de Fondation Cancer. BIG against breast cancer is vanzelfsprekend." - Dr Carole Bauer, voorzitter van Fondation Cancer.

...kanker. Ze speelt een belangrijke rol op drie terreinen en is volledig onafhankelijk en transparant: wetenschap, ondersteuning van patiënten en hun familieleden, screening en preventie.

... en elders ter wereld.

De Stichting is een katalysator van verandering en vernieuwing, die het algemeen belang dient en de sociale cohesie vergroot. Wij streven ernaar onze impact te maximaliseren door capaciteitsopbouw bij organisaties en mensen die bijdragen tot een betere samenleving. Wij moedigen doeltreffende filantropie aan bij particulieren en bedrijven in België, Europa en de rest van de wereld.

...deze liefdadigheidsinstelling werd opgericht om menselijke uitmuntendheid in België aan te moedigen, te promoten en te koesteren, vanuit een toegewijde maar open benadering van sociale ontwikkeling. Met de jaren kon de organisatie door de toekenning van subsidies, prijzen en beurzen haar actieterrein uitbreiden en focussen op vijf pijlers: gezondheid, cultuur, onderwijs, milieu en sport. Alle projecten en initiatieven die op elk van deze terreinen steun krijgen, hebben een Belgische dimensie.

... en medische projecten ondersteunt, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.

…essence. It aims to support actions that increase the well-being of men and women, regardless of their age, origin, nationality, philosophy or religion.

It seeks to satisfy needs that are felt in society and for which public institutions have no possibilities of intervention.

It aims to contribute financially, in accordance with its purpose and according to its resources, to the realisation of humanitarian projects in line with its mission.

... en hun familie verbeteren.

Think Pink heeft vier duidelijk omschreven doelen: informeren en meer bewustzijn creëren, de rechten van patiënten verdedigen, wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker en zorg - en nazorgprogramma's financieren.