BIG en de industrie

Vandaag financiert de farmaceutische industrie het merendeel van de klinische studies om de efficiëntie van nieuwe geneesmiddelen te testen. Sommige van deze studies worden samen met BIG uitgevoerd, volgens de strikte principes van onderzoeksgedrag.

De onderzoekers van BIG zetten echter ook klinische studies en programma's op die ze uitvoeren zonder partners uit de industrie; vaak om antwoorden te vinden op vragen die geen inherent commercieel belang hebben, maar waarop de antwoorden belangrijke verbeteringen met zich mee kunnen brengen voor de patiënten en de maatschappij in het algemeen:

  • Hoe kunnen medicijnen het best worden gecombineerd of opvolgend worden gebruikt met andere medicijnen om de behandeling van de patiënt te optimaliseren?
  • Kunnen dure behandelingen korter worden toegediend zonder dat dit een impact heeft op het resultaat voor de patiënt?
  • Kunnen sommige behandelingen bij bepaalde patiënten achterwege worden gelaten zonder dat het risico op herval van de borstkanker toeneemt?
  • Zijn er betere manieren om “oude” of “generische” geneesmiddelen te gebruiken?

BIG’s principes van onderzoeksvoering hebben als doel om vooringenomenheid uit het onderzoeksproces te weren en de integriteit van de patiënten te bewaren. Dit is zowel het geval wanneer BIG samenwerkt met farmaceutische bedrijven en wanneer BIG alleen werkt.

Man looking through a microscope
Man looking through a microscope