BIG Patient Partnership Initiative

De relatie van BIG met de belangenbehartigers van de patiënt

De noden van patiënten en de levenskwaliteit staan centraal in de activiteiten van BIG. De relatie van BIG met de belangenbehartigers van de patiënt begon in het begin van de jaren 2000 met Europa Donna. De belangenbehartigers van het Europa Donna-netwerk hebben de voorbije jaren een belangrijke rol gespeeld om de leden van BIG te helpen om de noden van de patiënten beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat het werk van BIG relevant blijft. In 2019 startte BIG zijn Patient Partnership Initiative (PPI), op, met als belangrijkste doelen de interactie van BIG met patiënten als partners bij het bepalen van wetenschappelijke prioriteiten te verbreden en naar een hoger niveau te tillen, en om de perspectieven van patiënten te horen over hoe deze interactie kan evolueren en worden verdiept.

BIG-NABCG Patient workshop