Onderzoeksprincipes

Patiënten staan centraal in ons onderzoek.

Female scientist looking through microscope
Three women sitting together laughing

Het ontwerpen van de beste klinische studies om aan de behoeften van patiënten te voldoen.

Patiënten staan centraal in ons onderzoek.

Wij werken volgens een aantal principes van onderzoeksvoering die ervoor zorgen dat de wetenschappelijke integriteit bij het opzetten en beheren van studies gewaarborgd is. Deze principes hebben als doel om vooringenomenheid uit het onderzoeksproces te weren en de integriteit van de patiënten te bewaren, zowel bij samenwerking met als zonder farmaceutische of andere partners. Bovendien worden alle BIG-studies beheerd en opgevolgd door comités en beleidsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de belangen van de patiënten bij elke stap van het onderzoek een centrale plek blijven innemen.

Wanneer BIG-leden klinische studies of onderzoeksprogramma's uitvoeren of eraan deelnemen onder de paraplu van BIG, verbinden ze er zich toe zich te houden aan de principes van onderzoeksvoering van BIG.

Onderzoek redt levens

BIG-studies anticiperen op de toekomst

BIG-studies anticiperen op de toekomst door biospecimens te verzamelen voor translationeel onderzoek om ons te helpen bepalen wat de meest geschikte behandelingen zijn voor elke individuele patiënt. Translationeel onderzoek wordt uitgevoerd met biologische monsters (zoals tumorweefsel of bloed) die verzameld zijn tijdens BIG-studies van patiënten die hun toestemmingen hebben gegeven voor het gebruik ervan, ofwel voor specifieke projecten, of voor nog niet nader bepaald toekomstig onderzoek. De verzamelde biologische monsters worden bewaard in gekwalificeerde biobewaarplaatsen, die in het algemeen onafhankelijk zijn van de partners die betrokken zijn bij het uitvoeren van een specifieke klinische studie. Op een gegeven ogenblik worden deze monsters, evenals klinisch en andere gegevens die tijdens een studie zijn verzameld, ter beschikking gesteld van wetenschappers over heel de wereld, zowel binnen als buiten het BIG-netwerk.

Alle projectvoorstellen voor translationeel onderzoek worden zorgvuldig bekeken en geprioriteerd door gekwalificeerde experts, en worden goedgekeurd door de stuurgroepen van de respectieve tests. Dit proces zorgt voor het beste gebruik van waardevolle biologische materialen en geeft ons de beste hoop voor snelle ontdekkingen die kunnen leiden tot betere behandelingen voor individuele patiënten.

De BIG Biomaterials Inventory is gemaakt met steun van de Breast Cancer Research Foundation (BCRF)/Universiteit van Michigan en is bedoeld om een gedetailleerd overzicht te geven van de materialen die verzameld zijn voor translationeel onderzoek in de context van klinische onderzoeken van BIG. De inventaris dient dus als een middel voor onderzoekers die toegang wensen tot dergelijke monsters.

Door samen te werken, kunnen de BIG-ledengroepen het volgende verwezenlijken:

Deze unieke vorm van samenwerking onder de paraplu van BIG biedt een win-winsituatie voor alle betrokken partners. Ze zorgt er niet alleen voor dat er minder kosten zijn en dubbele inspanningen worden vermeden, maar biedt ook de mogelijkheid om onderzoekskwesties te bespreken met opiniemakers over borstkanker uit meer dan 50 verschillende onderzoeksgroepen verspreid over de zeven continenten. Het netwerk garandeert ook een snellere toename, vooral in kleine patiëntenbevolkingen, en dus snellere antwoorden op onderzoeksvragen.

Onze gezamenlijke aanpak zorgt voor een snellere ontwikkeling van doeltreffende behandelingen, en uiteindelijk betere behandelingen en een grotere kans op een remedie voor patiënten. Samen vinden we een remedie.