MINDACT

46% van de patiënten kan van chemotherapie gespaard blijven

Deel deze pagina

De MINDACT-studie, die wordt gesponsord en uitgevoerd door de European Organisation for Research and Treatment of Cancer – waarbij 112 ziekenhuizen in 9 landen van 7 BIG-samenwerkingsgroepen betrokken zijn – vormt een grote academische inspanning om therapieën te de-escaleren. De studie was opgezet om het nut te evalueren van de toevoeging van de 70-genentest (MammaPrint) aan de standaard klinisch-pathologische criteria die worden gebruikt om die patiënten met borstkanker in een vroeg stadium te identificeren die veilig van adjuvante chemotherapie konden worden gespaard, zonder dat dit hun risico op een herval van de ziekte aanzienlijk beïnvloedt.

Tussen 2007 en 2011 namen aan de studie 6.693 vrouwen met kliernegatieve of 1-tot-3 klierpositieve borstkanker deel.

46% van de patiënten bij wie op basis van traditionele factoren een hoog risico op herval van kanker werd vastgesteld, bleken bij toevoeging van de MammaPrint-test een laag risico te lopen. Op basis van de goede resultaten zonder chemotherapie suggereerden de gegevens dat chemotherapie voor deze patiënten geen klinisch zinvol voordeel opleverde en veilig achterwege kon worden gelaten.

MINDACT geeft hoop aan veel vrouwen met kliernegatieve of 1-tot-3 klierpositieve vroege borstkanker. De resultaten van de studie leveren het hoogste niveau van bewijs dat Mammaprint het gebruik van adjuvante chemotherapie in de toekomst aanzienlijk zou kunnen de-escaleren. Zo zou de levenskwaliteit van een groot aantal vrouwen met de ziekte kunnen verbeteren.

De eerste resultaten van MINDACT werden in 2016 New England Journal of MedicineDe bijgewerkte resultaten van MINDACT, gepubliceerd in maart 2021 in de Lancet Oncology, met een mediane follow-up van 8,7 jaar zetten de bevindingen van 2016 kracht bij en bevestigen het klinische nut van MammaPrint® om patiënten met borstkanker in een vroeg stadium te identificeren die veilig postoperatieve chemotherapie kunnen vermijden. Hoewel zij een iets grotere overleving zonder uitzaaiingen op een andere plaats aantonen voor de discordante c-Hoog/ G-Laag groep, blijft de geschatte winst van 2,6% voor de toediening van chemotherapie bij deze patiënten klein in het licht van de schadelijke bijwerkingen van de chemotherapie.

De follow-upanalyse op lange termijn omvatte ook een verkennende analyse naar leeftijd. De 70-genen test bleek bijzonder nuttig te zijn bij de besluitvorming voor postmenopauzale vrouwen in de c-High/g-Low groep, voor wie chemotherapie geen voordeel opleverde. Bij jongere vrouwen kan chemotherapie nog een positief effect hebben, maar dit moet zorgvuldig worden besproken tussen arts en patiënt.