MINDACT

Veel patiënten met borstkanker in een vroeg stadium zonder aantasting van lymfeklieren (node-negative) of met 1 tot 3 aangetaste lymfeklieren, kunnen gespaard blijven van chemotherapie,
en dit lijkt met name het geval te zijn voor postmenopauzale vrouwen.

Breast cancer patient with pink scarf

De MINDACT-studie De MINDACT-studie, die wordt gesponsord en uitgevoerd door de European Organisation for Research and Treatment of Cancer – waarbij 112 ziekenhuizen in 9 landen van 7 BIG-samenwerkingsgroepen betrokken zijn – vormt een grote academische inspanning om therapieën te de-escaleren. De studie was opgezet om het nut te evalueren van de toevoeging van de 70-genentest (MammaPrint) aan de standaard klinisch-pathologische criteria die worden gebruikt om die patiënten met borstkanker in een vroeg stadium te identificeren die veilig van adjuvante chemotherapie konden worden gespaard, zonder dat dit hun risico op een herval van de ziekte aanzienlijk beïnvloedt.

Deel deze pagina

Female chest, symbol illustrating women diagnosed with breast cancer
patiënten
0
Microscope, symbol illustrating research
onderzoeksgroepen
0
Globe, symbol illustrating international collaboration
landen
0
Stethoscop, symbol illustrating breast cancer experts
ziekenhuizen
0

Tussen 2007 en 2011 namen aan de studie 6.693 vrouwen met kliernegatieve of 1-tot-3 klierpositieve borstkanker deel. De eerste resultaten van MINDACT werden in 2016 New England Journal of Medicine, en destijds toonden ze aan dat tot 46% van de patiënten die in het verleden chemotherapie zouden hebben ontvangen, in de toekomst gespaard hadden kunnen blijven van deze behandeling en de bijwerkingen ervan.

De geactualiseerde bevindingen van MINDACT, die tijdens de ASCO Annual Meeting in 2020 werden bekendgemaakt en in maart 2021 in Lancet Oncologywerden gepubliceerd, ondersteunen de bevindingen uit 2016. Met een mediane follow-up van 8,7 jaar bevestigen deze resultaten dat veel vrouwen gespaard kunnen blijven van chemotherapie. Met andere woorden, het bewijs blijft sterk overeind dat MammaPrint® waardevolle informatie toevoegt aan de gebruikelijke tests om te helpen beslissen of chemotherapie en de bijwerkingen ervan vermeden kunnen worden bij een aanzienlijke groep vrouwen met borstkanker.

De test bleek bijzonder nuttig te zijn bij het nemen van beslissingen voor postmenopauzale vrouwen. Als MammaPrint® aangaf dat er een laag risico was op terugkeer van borstkanker, bleek chemotherapie geen voordeel te bieden, zelfs als de gebruikelijke tests een hoog risico aangaven. Voor jongere vrouwen kan chemotherapie nog steeds gunstig zijn, maar dit moet zorgvuldig worden besproken tussen arts en patiënt.

De behandeling van borstkanker kent vele uitdagingen. Een van de belangrijkste is het nauwkeurig onderscheiden van patiënten die wel of geen postoperatieve behandeling nodig hebben. Dit, samen met de identificatie van het beste type therapie voor elke individuele patiënt en de ontwikkeling van geneesmiddelen die gericht zijn op specifieke kenmerken van tumorcellen, is een doel van behandeling op maat of gepersonaliseerde geneeskunde.

BIG heeft als missie om ervoor te zorgen dat patiënten de behandelingen ontvangen die het beste bij hen passen. MINDACT kan worden beschouwd als een pionierende klinische studie die onderzoekt hoe medicamenteuze therapie effectiever - en veiliger - kan worden afgestemd op de individuele behoeften van borstkankerpatiënten.

MINDACT vereiste enorme samenwerkingsinspanningen en toont aan hoe onze gezamenlijke inzet een directe impact heeft op het leven van patiënten. Het is een succesvol voorbeeld van hoe we door samen te werken, over grenzen en vakgebieden heen, betere behandelingen kunnen ontwikkelen - en onnodige kunnen vermijden - terwijl we de kans op het vinden van remedies vergroten.

Help ons levens te redden en het onderzoek naar borstkanker vooruit te helpen