AURORA

Uitgezaaide borstkanker beter begrijpen

Deel deze pagina

Het AURORA-onderzoeksprogramma wil een beter inzicht geven in de moleculaire kenmerken en de evolutie van terugkerende of uitgezaaide borstkanker, in de hoop de ziekte in de toekomst doeltreffender te kunnen behandelen en mogelijk te blokkeren.

Dit programma zal een belangrijke medische nood aanpakken op het gebied van uitgezaaide borstkanker. De huidige behandelingsmogelijkheden zijn hiervoor beperkt en zijn gewoonlijk gebaseerd op de klinisch-pathologische kenmerken van de primaire tumor in plaats van op de kenmerken van de tumor nadat deze is uitgezaaid.

Een eerste fase van de studie, waaraan meer dan 1.150 patiënten deelnamen uit meer dan 60 ziekenhuizen die zijn aangesloten bij 11 BIG-ledengroepen in 12 Europese landen, werd onlangs afgesloten. De eerste resultaten voor de eerste 381 patiënten in deze eerste fase, die in juni 2021 in Cancer Discovery werden gepubliceerd, brachten genomische veranderingen aan het licht die te maken kunnen hebben met de verspreiding van kanker en een verhoogde resistentie tegen standaardbehandelingen.

Bovendien schatten de onderzoekers dat in bijna 50% van de gevallen de vastgestelde genomische veranderingen oncologen aanvullende informatie kunnen bieden die nuttig is voor hun patiënten, zoals welke patiënten in aanmerking komen voor klinische studies.

Een tweede fase (AURORA 2.0) zal zich toeleggen op specifieke subtypes van uitgezaaide borstkanker, zoals invasieve kanker van de melkklieren, triple negatieve borstkanker, en mensen met een laat herval, 10 jaar of meer na hun primaire diagnose. BIG beschouwt dit als terreinen met een grote onbeantwoorde nood, waarop AURORA een aanzienlijke wetenschappelijke en klinische impact zou kunnen hebben.

Tot op heden is, AURORA het grootste moleculaire screeningsprogramma met gepaarde biopsieën, bloedstalen en een uitgebreide reeks klinische en moleculaire gegevens die longitudinaal werden verzameld bij patiënten met uitgezaaide borstkanker. Het is een enorme logistieke inspanning en een waardevolle bron voor onderzoekers wereldwijd.

Verwacht wordt dan ook dat AURORA in de toekomst het pad zal effenen naar nieuwe behandelingsstrategieën en zijn steentje zal bijdragen tot een beter en langer leven van patiënten met uitgezaaide borstkanker.

AURORA is made possible in part by generous grants from the Breast Cancer Research
Foundation® (BCRF) as the main funder, Fondation Cancer (Luxembourg), Pfizer
grant for non-drug research, Fondation contre le Cancer (Belgium), National
Lottery (Belgium) and all its players, NIF Foundation, Barrie and Dena Webb, Candriam, Fondation Futur 21, Sogerim, Think Pink Belgium (SMART Fund), Cognizant Foundation, Eurofins Foundation and many individual donors. AURORA has also been supported by the Fund Friends of BIG, managed by the King Baudouin Foundation. Without your precious support, AURORA would not bepossible.