AURORA

Uitgezaaide borstkanker beter begrijpen

Aurora trial - woman

The AURORA research programme aims to better understand the molecular characteristics and evolution of recurrent or metastatic breast cancer, in the hope of treating more effectively, and possibly blocking the disease in the future.

Deel deze pagina

Female chest, symbol illustrating women diagnosed with breast cancer
patiënten
0
Microscope, symbol illustrating research
onderzoeksgroepen
0
Globe, symbol illustrating international collaboration
European countries
0
Stethoscop, symbol illustrating breast cancer experts
ziekenhuizen
0

Dit programma zal een belangrijke medische nood aanpakken op het gebied van uitgezaaide borstkanker. De huidige behandelingsmogelijkheden zijn hiervoor beperkt en zijn gewoonlijk gebaseerd op de klinisch-pathologische kenmerken van de primaire tumor in plaats van op de kenmerken van de tumor nadat deze is uitgezaaid.

Een eerste fase van de studie, waaraan meer dan 1.150 patiënten deelnamen uit meer dan 60 ziekenhuizen die zijn aangesloten bij 11 BIG-ledengroepen in 12 Europese landen, werd onlangs afgesloten. De eerste resultaten voor de eerste 381 patiënten in deze eerste fase, die in juni 2021 in Cancer Discovery werden gepubliceerd, brachten genomische veranderingen aan het licht die te maken kunnen hebben met de verspreiding van kanker en een verhoogde resistentie tegen standaardbehandelingen.

Bovendien schatten de onderzoekers dat in bijna 50% van de gevallen de vastgestelde genomische veranderingen oncologen aanvullende informatie kunnen bieden die nuttig is voor hun patiënten, zoals welke patiënten in aanmerking komen voor klinische studies.

Een tweede fase (AURORA 2.0) zal zich toeleggen op specifieke subtypes van uitgezaaide borstkanker, zoals invasieve kanker van de melkklieren, triple negatieve borstkanker, en mensen met een laat herval, 10 jaar of meer na hun primaire diagnose. BIG beschouwt dit als terreinen met een grote onbeantwoorde nood, waarop AURORA een aanzienlijke wetenschappelijke en klinische impact zou kunnen hebben.

To date, AURORA is the largest molecular screening programme involving paired biopsies, blood samples, and a rich set of clinical and molecular data collected longitudinally from patients with MBC. It represents a tremendous logistical effort and a valuable resource for researchers around the globe.

Verwacht wordt dan ook dat AURORA in de toekomst het pad zal effenen naar nieuwe behandelingsstrategieën en zijn steentje zal bijdragen tot een beter en langer leven van patiënten met uitgezaaide borstkanker.

BCRF Logo

De Breast International Group, haar onderzoeksgroepen, onderzoekers en medewerkers van het hoofdkantoor zijn oprecht dankbaar voor de royale steun van hun toegewijde partners waarop ze de afgelopen jaren hebben kunnen bouwen. Dankzij de genereuze subsidies en donaties van onder andere de volgende organisaties en personen kan de AURORA-studie worden uitgevoerd: Breast Cancer Research Foundation® (BCRF) als voornaamste financier, Fondation Cancer (Luxemburg), de Pfizer-beurs voor nietmedicamenteus onderzoek, Stichting tegen Kanker (België), de Nationale Loterij (België) en al haar spelers, NIF Foundation, Barrie en Dena Webb, Candriam, het Fonds Vrienden van BIG beheerd door de Koning Boudewijnstichting, Martine Piccart, de familie Hotimsky, Sogerim, Think Pink Belgium (SMART Fund), Cognizant Foundation, Eurofins Foundation, Fondation Futur 21 en vele individuele donateurs.

Help ons levens te redden en het onderzoek naar borstkanker vooruit te helpen