Aromataseremmers

The effectiveness of aromatase inhibitors.

Couple embracing and smiling

Drie studies, BIG 1-97/MA.17, BIG 2-97/IES en BIG 1-98, waaraan in totaal 17.958 patiënten deelnamen, hebben bijgedragen tot het bewijs dat aromataseremmers kunnen worden gebruikt als een veilig alternatief voor tamoxifen, een geneesmiddel om oestrogeenreceptor (ER)-positieve borstkanker te behandelen en dat bij sommige vrouwen gepaard gaat met zware bijwerkingen.

Deel deze pagina

Deze studies toonden niet enkel de doeltreffendheid van de nieuwe geneesmiddelen aan, maar gaven ook een antwoord op belangrijke aanvullende vragen over of de geneesmiddelen in combinatie of na elkaar met andere geneesmiddelen moeten worden toegediend, de waarschijnlijkheid van bijwerkingen bij langdurig gebruik, en de algemene levenskwaliteit van de patiënten.

Deze studies gaven vrouwen met ER-positieve borstkanker in een vroeg stadium meer behandelingsmogelijkheden dan enkel tamoxifen, en dragen zo bij tot een betere levenskwaliteit van talloze vrouwen wereldwijd, een belangrijke stap in de goede richting naar gepersonaliseerde behandelingen voor vrouwen met ER-positieve ziekte.

Female chest, symbol illustrating women diagnosed with breast cancer
patiënten
0

Deze studies werden allemaal uitgevoerd onder de paraplu van BIG, waarbij BIG 1-97/MA.17 werd gecoördineerd door het National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group, BIG 2-97 IES door de International Collaborative Cancer Group, en BIG 1-98 door de International Breast Cancer Study Group.

Help ons levens te redden en het onderzoek naar borstkanker vooruit te helpen