APHINITY

Resistentie overwinnen tegen de behandeling en het risico verminderen op herval van invasieve borstkanker

Breast cancer patient undergoing treatment and talking to a nurse

De APHINITY-studie Uit de APHINITY-studie bleek dat adjuvante pertuzumab in combinatie met trastuzumab en chemotherapie de percentages invasieve ziektevrije overleving bij patiënten met HER2-positieve, operabele borstkanker aanzienlijk verbeterde wanneer het werd toegevoegd aan trastuzumab en chemotherapie.

Deel deze pagina

Female chest, symbol illustrating women diagnosed with breast cancer
patiënten
0
Globe, symbol illustrating international collaboration
landen
0
Microscope, symbol illustrating research
onderzoeksgroepen
0
Stethoscop, symbol illustrating breast cancer experts
ziekenhuizen
0

In de APHINITY-studie – met 4.805 patiënten en 599 locaties verbonden aan 24 ledengroepen in 42 landen – werd getest of toevoeging van pertuzumab aan de standaard adjuvante behandeling (trastuzumab en chemotherapie) bij patiënten met operabele HER2-positieve primaire borstkanker de uitkomst van de patiënten met de ziekte verbeterde. Uit eerdere studies, waaronder HERA, was namelijk gebleken dat trastuzumab in combinatie met chemotherapie de kansen op een ziektevrije overleving voor deze categorie patiënten verbeterde, en dit is nu de standaardbehandeling. Het kan echter dat 40% van de patiënten met dit subtype borstkanker resistent wordt tegen trastuzumab.

APHINITY analyseerde of adjuvante pertuzumab – dat ook inwerkt op de HER2-marker – in combinatie met trastuzumab en chemotherapie bij patiënten beter werkte dan de standaardbehandeling. Er werd vastgesteld dat deze nieuwe tweevoudige anti-HER2-therapie het risico op herval van de borstkanker of overlijden met 19% verminderde in vergelijking met enkel trastuzumab en chemotherapie. Na drie jaar had 94,1% van de patiënten die werden behandeld met pertuzumab in combinatie met trastuzumab en chemotherapie geen herval van de borstkanker opgetekend, vergeleken met 93,2% van de patiënten die werden behandeld met enkel trastuzumab en chemotherapie.

De resultaten van de APHINITY-studie tonen een bescheiden voordeel aan van toevoeging van pertuzumab aan trastuzumab. Het is echter een belangrijke stap in de vooruitgang van de kankerzorg voor patiënten – vooral voor vrouwen met het hoogste risico – die met klierpositieve en hormoon-receptor-negatieve borstkanker.

In de loop van de klinische studie werden van alle deelnemende patiënten stalen verzameld voor toekomstig onderzoek. Deze stalen zullen helpen de biomarkers te identificeren; die kunnen helpen respons of toxiciteit te voorspellen van de tweevoudige anti-HER-behandeling, en om de biologie van HER2+-tumoren beter te begrijpen, alsook bij het ontwikkelen en valideren van diagnostische tests.

This trial, which completed recruitment and reported results much more quickly than planned despite its global reach and complexity, is an example of what can be achieved when BIG groups and their partners work together.

Deze studie wordt uitgevoerd door BIG en het Institut Jules Bordet - Clinical Trials Support Unit in samenwerking met Roche.

Help ons levens te redden en het onderzoek naar borstkanker vooruit te helpen