ALTTO & NeoALTTO

Valuable resources for translational research.

Older woman surounded by daughter and husband.jpg

De ALTTO en NeoALTTO De ALTTO- en NeoALTTO-studies – waarbij samen meer dan 8.000 patiënten betrokken zijn en die een enorme prospectieve collectie biologisch materiaal voor translationeel onderzoek opleverden – vormen een bewijs van de kracht en de rijkdom wat betreft wetenschappelijke expertise, creativiteit en flexibiliteit van het BIG-netwerk van onderzoeksgroepen om complexe internationale klinische studies uit te voeren. Deze werden gecoördineerd door BIG, het Institut Jules Bordet - Clinical Trials Support Unit, Frontier Science Scotland en SOLTI, in samenwerking met GSK en Novartis.

Deel deze pagina

Female chest, symbol illustrating women diagnosed with breast cancer
patients involved
0
Globe, symbol illustrating international collaboration
landen
0
Microscope, symbol illustrating research
onderzoeksgroepen
0
Stethoscop, symbol illustrating breast cancer experts
ziekenhuizen
0

ALTTO wordt beschouwd als de grootste adjuvante klinische studie ooit bij HER2-positieve borstkanker, waarbij enkelvoudige adjuvante trastuzumab-therapie wordt vergeleken met tweevoudige HER2-gerichte behandeling (trastuzumab plus lapatinib).

NeoALTTO, dat parallel werd ontwikkeld, had tot doel het voordeel te evalueren van een tweevoudige HER2-gerichte therapie, vergeleken met één enkel anti-HER2 geneesmiddel (hetzij enkel trastuzumab, hetzij lapatinib) dat vóór de kankertherapie wordt toegediend. De resultaten toonden een quasi verdubbeling aan van het percentage pathologische complete respons (pCR) met de tweevoudige HER2-gerichte therapie in vergelijking met de enkelvoudige stof alleen.

Deze resultaten werden als veelbelovend gezien voor ALTTO en de adjuvante setting. De ALTTO-bevindingen van 2014 bevestigden echter niet het voorspelde voordeel van het gebruik van beide anti-HER2-therapieën (trastuzumab plus lapatinib).

Ondanks de onverwachte resultaten kan de ALTTO-studie als een baanbrekende studie worden beschouwd. Deze grote samenwerkingsstudie beantwoordde niet alleen belangrijke vragen over de adjuvante behandeling van vrouwen met HER2-positieve borstkanker – meer bepaald bevestigden de bevindingen dat de standaard adjuvante behandeling voor HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium trastuzumab in combinatie met chemotherapie moet blijven –,de verzamelde gegevens en stalen zijn zeer waardevol om veelbelovend translationeel onderzoek te verrichten.

Help ons levens te redden en het onderzoek naar borstkanker vooruit te helpen