Bereikte Resultaten

Het onderzoek van vandaag leidt tot de genezing van morgen.

Onderzoek is de enige manier om borstkanker te begrijpen, hoe en waarom de ziekte evolueert en hoe ze uiteindelijk kan worden gestopt.

Onderzoek redt levens

Women hugging in sunlight

We weten meer over borstkanker dan ooit. BIG brengt de meest vooraanstaande borstkankerspecialisten ter wereld samen om middelen en multidisciplinaire expertise te combineren. Wij voeren al meer dan 20 jaar vernieuwende klinische studies uit en onderzoeken die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van betere en meer gepersonaliseerde behandelingen, waardoor de overlevingskansen en de levenskwaliteit van de patiënten zijn verbeterd.

Veel van het onderzoek dat BIG voert, wordt als baanbrekend beschouwd, omdat het bijzonder vernieuwende ontwerpen introduceert, bijdraagt tot belangrijke doorbraken of het pad effent naar een meer gepersonaliseerde behandeling van de ziekte. De hier belichte studies oefenden al een impact uit of zullen dat naar verwachting in de toekomst doen:

Patiënten staan centraal in ons onderzoek.

Deze studies maakten al het verschil of zullen een grote impact hebbben in de toekomst

De hier belichte studies oefenden al een impact

Uit het onderzoek bleek dat één jaar behandeling met olaparib na de operatie, in vergelijking met een placebo, een aanzienlijke en betekenisvolle verbetering van de algehele overleving van patiënten opleverde, met een vermindering van het risico op overlijden met 32%.

De internationale gerandomiseerde klinische SOFT & TEXT-studies bieden een nieuwe postoperatieve behandelingsmogelijkheid voor jonge vrouwen met hormoongevoelige borstkanker in een vroeg stadium.

Veel patiënten met borstkanker in een vroeg stadium zonder aantasting van lymfeklieren (node-negative) of met 1 tot 3 aangetaste lymfeklieren, kunnen gespaard blijven van chemotherapie, en dit lijkt met name het geval te zijn voor postmenopauzale vrouwen.

Uit de APHINITY-studie bleek dat adjuvante pertuzumab in combinatie met trastuzumab en chemotherapie de percentages invasieve ziektevrije overleving bij patiënten met HER2-positieve, operabele borstkanker aanzienlijk verbeterde wanneer het werd toegevoegd aan trastuzumab en chemotherapie.

De ALTTO- en NeoALTTO-studies vormen een waardevolle bron voor translationeel onderzoek en grootschalige academische samenwerking.

HERA heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een behandeling met het geneesmiddel trastuzumab voor het bijzonder agressieve HER2+ type borstkanker (dat 15-20% van de gevallen uitmaakt). Deze revolutionaire behandeling transformeerde een kanker die vroeger als zeer agressief werd beschouwd, in een makkelijker te behandelen kanker, waardoor een nieuwe standaardbehandeling voor HER+ borstkanker werd ingevoerd. Sindsdien heeft het vele nieuwe studies van informatie voorzien, om nog meer levens te redden.

De BIG 1-97, BIG 2-97 en BIG 1-98 studies hebben bijgedragen tot het bewijsmateriaal dat aromataseremmers kunnen worden gebruikt als een veilig alternatief voor tamoxifen.

Academische studies die uw steun nodig hebben:

De resultaten van deze studie kunnen een impact hebben op de manier waarop 2 op de 5 vrouwen met borstkanker worden behandeld, en dit door te bepalen welke vrouwen in de toekomst kunnen worden gespaard van onnodige bestralingen (radiotherapie) na een operatie.

POSITIVE biedt een unieke kans voor jonge vrouwen die hormoongevoelige borstkanker hebben gehad, om hun behandeling tijdelijk te onderbreken en om te proberen zwanger te worden.

Het AURORA-onderzoeksprogramma wil een beter inzicht geven in de moleculaire kenmerken en de evolutie van terugkerende of uitgezaaide borstkanker, in de hoop de ziekte in de toekomst doeltreffender te kunnen behandelen en mogelijk te blokkeren.