preloader

Wie zijn wij?

Intro text: 

Het hoofdkantoor van BIG bevindt zich in Brussel, België.

Het team bestaat uit meer dan 30 dynamische, gepassioneerde en toegewijde mensen die namens de raad van bestuur en de algemene vergadering werken. Deze laatste bestaat uit de stemvertegenwoordigers die door elke aangesloten groep werden aangewezen. Samen met de raad van bestuur bepalen ze de onderzoeksagenda van BIG.

We zijn met zijn allen op de goede weg om betere behandelingen en uiteindelijk een remedie tegen borstkanker te vinden.

RAAD VAN BESTUUR

Text: 

De raad van bestuur geeft algemene leiding aan de organisatie. De raad komt meerdere keren per jaar bijeen om de wetenschappelijke strategie van BIG uit te werken, besluiten van de algemene vergadering uit te voeren en toezicht te houden op de vereniging. De bestuursleden zijn actief in de aangesloten groepen en kunnen maximaal 2 termijnen van 4 jaar zetelen. De helft van de beschikbare zetels gaat naar mensen die rechtstreeks door de algemene vergadering worden verkozen. De andere helft wordt door de raad aangesteld.

 

Onze Raad van Bestuur

TOEGEWIJDE MEDEWERKERS OP BIG HQ

Text: 

De medewerkers op het hoofdkantoor zijn onder meer verantwoordelijk voor: ondersteuning van de aangesloten groepen en datacenters, ontwikkeling en beheer van nieuwe onderzoeksprogramma's en klinische proeven, contact met de industriële partners, beheer van EU-ondersteunde projecten, beheer van communicatie en fondsenwerving, coördinatie van subsidieaanvragen, beheer van de financiën, contracten en human resources van de vereniging.

COMITE VAN AMBASSADEURS

Text: 

Samen met de Koningin Mathilde van België vertegenwoordigt het Comité invloedrijke leden van de gemeenschap die BIG steunen. Ze zorgen ervoor dat het netwerk van supporters uitbreidt aan de hand van presentaties en evenementen en verstrekken waardevol advies en expertise. De ambassadeurs helpen ons om bestaande programma's en activiteiten te verbeteren, nieuwe ideeën te ontwikkelen en gedurfde strategieën te lanceren waarmee we geld kunnen ophalen en de mensen sensibiliseren voor de doelstelling van BIG: een remedie voor borstkanker vinden.

Leer de Ambassadeurs kennen 

De kracht van samenwerking

BIG omvat +/- 55 aangesloten groepen wereldwijd, allemaal onderzoeksgroepen of datacenters die gericht zijn op borstkanker. Sommige groepen werken regionaal, andere nationaal of zelfs internationaal. Elke groep is verbonden aan één tot honderd ziekenhuizen en onderzoekers. Hierdoor ontstaat een wereldwijd netwerk van duizenden instellingen die samenwerken aan één doel: betere behandelingen voor borstkankerpatiënten ... en uiteindelijk een remedie.

a BIG network