Strategische planning

Wij geloven dat we remedies voor borstkanker kunnen ontwikkelen door wereldwijd onderzoek en samenwerking. Onze missie is dan ook om academisch onderzoek naar borstkanker op internationaal niveau te faciliteren en sneller te doen verlopen, en dit door groepen de mogelijkheid te bieden om meer te doen dan hun individuele bijdrage.

BIG verbindt zich ertoe prioriteit te geven aan onderzoek dat anders niet mogelijk zou zijn, en dat niet door één onderzoeksgroep alleen kan worden verricht, door:

  • te beschikken over een netwerk van samenwerkende onderzoeksgroepen en datacentra, vertegenwoordigd door hun individuele leden en wereldexperts op het gebied van onderzoek naar borstkanker
  • Deze personen samen te brengen voor het bespreken, prioriteren en samen uitvoeren van klinische studies en onderzoeksprogramma's die kunnen helpen bij de aanpak van de onvervulde noden van mensen met borstkanker, zonder daarbij onnodige dubbele inspanningen te leveren
  • Werkgroepen en taskforces aan te duiden om nieuwe onderzoeksideeën te ontwikkelen die enkel binnen een netwerk zoals dat van BIG op touw kunnen worden gezet
  • De toegang mogelijk te maken tot biosamples en gegevens die zijn verzameld in het kader van BIG-studies voor het verrichten van translationeel onderzoek, met het oog op de optimalisatie van geïndividualiseerde diagnose en behandeling
  • Een hoofdzetel te voorzien met opgeleid en gekwalificeerd personeel dat
    –  nauw samenwerkt met BIG-leden om BIG-studies en translationeel onderzoek
    – ondersteuning biedt in verschillende vormen, van wetenschappelijke input tot juridisch advies, communicatie, fondsenwerving en de organisatie van vergaderingen en andere evenementen voor BIG-leden en partners.
  • Te werken volgens specifieke onderzoeksprincipes die de academische vrijheid vrijwaren, zelfs wanneer we samenwerken met commerciële entiteiten.
Group of physicians and researchers looking at the camera

Dankzij dit kader kan BIG netwerk goed gedijen en onderzoek verrichten dat als doel heeft betere behandelingen te vinden die een reële impact hebben op het leven van vrouwen en mannen met borstkanker