Bestuur

Achter de schermen van BIG

Raad van bestuur

De raad van bestuur staat aan het hoofd van BIG, en komt regelmatig samen tijdens het jaar om de wetenschappelijke strategie van BIG uit te stippelen, de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren en toezicht te houden op de vereniging.

Algemene vergadering

De algemene vergadering (AV) is het orgaan van vertegenwoordigers van de BIG-ledengroepen dat als hoogste autoriteit voor de vereniging optreedt.

Het is het orgaan van BIG dat de uiteindelijke beslissingen neemt over zaken zoals financiën en lidmaatschap, en dat ook besluiten vormt over voorstellen van de raad van bestuur aangaande thema’s die van wetenschappelijk en strategisch belang zijn.

Hoofdzetel van BIG

Het personeel van de hoofdzetel van BIG is een getalenteerde groep van artsen, wetenschappers, projectmanagers en juristen, alsook van financiële, communicatie- en fondsenwervingsspecialisten. Onder leiding van de CEO werken zij in teams om klinische studies te ontwikkelen en uit te voeren, samen met de ledengroepen van BIG, de industrie en andere partners; en om fondsen te werven voor ambitieuze academische initiatieven. 

Daarnaast beheren zij ook alle aspecten van de vzw BIG, aspecten die eigen zijn aan een internationale not-for-profitorganisatie onder Belgisch recht.