Over BIG

Samen kunnen we borstkanker genezen

Breast International Group

De Breast International Group (BIG) is een internationale not-for-profitorganisatie die meer dan 20 jaar geleden werd opgericht door Martine Piccart en Aron Goldhirsch. Vandaag is het ’s werelds grootste netwerk van academische onderzoeksgroepen die zich toeleggen op het vinden van betere behandelingen en remedies voor borstkanker. 

BIG’s missie bestaat erin het onderzoek naar borstkanker op internationaal niveau te faciliteren en sneller te doen verlopen. BIG denkt globaal en handelt lokaal, en helpt borstkankerpatiënten over de hele wereld.  

BIG against breast cancer werd opgericht om fondsen te werven en  klinische proeven en onderzoeksprogramma's op initiatief van BIG, zonder commercieel belang maar van een cruciale waarde voor de patiënten, te helpen financieren.  

Samen kunnen we borstkanker genezen.

Onze missie

BIG’s missie is het faciliteren en versnellen van het internationaal borstkankeronderzoek.

Onze visie

Samen zullen we een remedie voor borstkanker vinden door wereldwijd onderzoek en samenwerking.

Globaal & lokaal

BIG is ‘s werelds grootste netwerk van borstkankeronderzoeksgroepen en de daarbij aangesloten experts. Hun internationale werk helpt patiënten lokaal.

Met een impact

Ons onderzoek leidt tot verandering in de manier waarop vrouwen en mannen met borstkanker in de praktijk worden behandeld. We hebben een echte impact op het leven van de patiënten.
Woman undergoing treatment for breast cancer

Strategische planning

Wij geloven dat we remedies voor borstkanker kunnen ontwikkelen door wereldwijd onderzoek en samenwerking. Onze missie is dan ook
om academisch onderzoek naar borstkanker op internationaal niveau te faciliteren en sneller te doen verlopen, en dit door groepen de mogelijkheid te bieden om meer te doen dan hun individuele bijdrage. 

Principes van onderzoeksvoering

Wij werken volgens een aantal principes van onderzoeksvoering die ervoor zorgen dat de wetenschappelijke integriteit bij het opzetten en beheren van studies gewaarborgd is.  

Deze principes hebben als doel om  vooringenomenheid uit het onderzoeksproces  te weren en de integriteit van de patiënten te bewaren, zowel bij samenwerking met als zonder farmaceutische of andere partners. Bovendien worden alle BIG-studies beheerd en opgevolgd door comités en beleidsmaatregelen die ervoor moeten  zorgen dat de belangen van de patiënten bij elke stap van het onderzoek een centrale plek blijven innemen.