preloader

Hoe het begon

Intro text: 

Twintig jaar geleden was het maar een idee van twee oncologen die meer kansen wilden creëren om een remedie tegen borstkanker te vinden. Vandaag is BIG het grootste internationale onderzoeksnetwerk dat uitsluitend gewijd is aan borstkanker.

Begin jaren negentig was het Europese borstkankeronderzoek zeer gefragmenteerd. Verschillende academische groepen voerden vergelijkbaar onderzoek uit, maar hadden te weinig contact met elkaar om te kunnen samenwerken. Dr. Martine Piccart en dr. Aron Goldhirsch deelden een ander toekomstbeeld: groepen die de meest recente onderzoeksresultaten bespreken, ideeën voor nieuwe klinische proeven delen en ernaar streven om ze samen uit te voeren.

Vandaag verenigt BIG opinieleiders uit meer dan 55 landen die een gemeenschappelijke visie hebben over de optimale manier om borstkankeronderzoek te verrichten.

Internationale samenwerking is cruciaal om belangrijke vooruitgang te kunnen boeken in het onderzoek naar borstkanker. Dubbele inspanningen en kosten kunnen worden vermeden, we krijgen sneller inzicht in de ziekte, er kunnen sneller betere behandelingen worden ontwikkeld en de kans om een remedie te vinden wordt groter. Op basis van deze visie richtten ze in 1996 de Breast International Group (BIG) op. De non-profit werd in 1999 een organisatie met rechtspersoonlijkheid, met hoofdkantoor in Brussel (België). In meer dan 15 jaar tijd stuurde BIG meer dan 55 onderzoeken aan, waaronder verschillende mijlpalen met een voelbare impact op de behandeling van borstkanker. Tot nu toe namen wereldwijd ongeveer 70.000 patiënten deel aan onderzoeksstudies via BIG.

Onderzoek redt levens.
Samen kunnen we borstkanker genezen.

Een groeiend netwerk van topspecialisten

Hoewel BIG zich aanvankelijk richtte op de Europese behoefte, trok het idee al snel academische borstkankerverenigingen uit andere delen van de wereld aan. De Australian New Zealand Breast Cancer Trials Group (ANZ BCTG) en Canadian Cancer Trials Group (CCTG) waren vanaf de eerste dagen betrokken bij BIG. GECO Peru uit Latijns-Amerika werd al in 2002 lid en de Japanese Breast Cancer Research Group (JBCRG) in 2004. De afgelopen jaren trok BIG de aandacht van groepen uit India, Pakistan, het Midden-Oosten en andere delen van Azië.