preloader

Over BIG

Intro text: 

BIG against breast cancer is het filantropische luik van Breast International Group (BIG). De Breast International Group (BIG) is een non-profitorganisatie en het grootste internationale netwerk van academische onderzoeksgroepen dat zich inzet tegen borstkanker. BIG voert al 20 jaar klinische studies en onderzoeksprogramma’s uit, op zoek naar betere behandelingen tegen borstkanker.

Internationale samenwerkingsverbanden zijn van cruciaal belang om substantiële vooruitgang te kunnen boeken binnen het onderzoek naar borstkanker. We stellen wetenschappers in contact met elkaar over landsgrenzen heen, delen data, dragen bij tot een snellere ontwikkeling van betere behandelingen en verhogen zo de kans op het vinden van meer en betere behandelingen voor patiënten.

Vandaag omvat BIG’s netwerk over 50 onderzoeksgroepen, die zich uitstrekken over meer dan 50 landen en 6 continenten. We verbinden duizenden ziekenhuizen en topspecialisten met elkaar die samen baanbrekend onderzoek naar borstkanker verrichten.

We zijn de ontwerpende en uitvoerende kracht achter klinisch onderzoek. Het geld dat we inzamelen wordt meteen in innovatief, academisch onderzoek gepompt, waardoor BIG een enorm verschil maakt voor patiënten en hun naasten. Ons doel bestaat erin de overlevingskansen en levenskwaliteit van de patiënt op te krikken, door een gepaste behandeling te vinden voor elke patiënt.

Lees hier hoe het allemaal begon

Our supporters