preloader

- 19 juni 2019 - 

BIG Time for Baby update

Intro text: 

'BIG Time for Baby' blijft zich verder ontplooien dankzij de genereuze steun van donors over de hele wereld. 86 kerngezonde baby’s werden al geboren in context van onze studie.

In mei van 2019 bereikten we met een totaal van 400 ingeschreven vrouwen een mijlpaal binnen onze studie, waardoor we het vooraf opgestelde doel van 500 vrouwen benaderen. Toekomstverwachtingen voorspellen dat de studie tegen midden 2020 de kaap van 500 patiënten zal bereiken. Die vrouwen zullen gedurende 10 jaar opgevolgd worden.

De studie, die in het leven werd geroepen in 2014, geeft hoop aan duizenden vrouwen die na borstkanker een baby willen krijgen.

Dr. Andrea Gombos, de voornaamste onderzoekster (Jules Bordet Institute) in Brussel, België zei het volgende over de studie: “Ik denk dat iedereen zich ervan bewust moet zijn dat deze academische studie enorm tijdsintensief is en enkel door uitzonderlijke prestaties zo ver is kunnen komen. Er wordt prachtig werk geleverd tijdens de rekrutering en opvolging van het proces om de kwaliteit van de verzamelde data te garanderen. Het verschil met studies die gedreven worden door de farmaceutische sector is groot, aangezien die gelimiteerd zijn in de mogelijkheden tot fondsenwerving.

POSITIVE, of de wetenschappelijke naam voor de studie, werd ontwikkeld voor alle jonge borstkankerpatiënten die oog in oog komen te staan met de ziekte alvorens hun wens voor familie-uitbreiding te volmaken.

Vrouwen met borstkanker hebben niet altijd de mogelijkheid om na de behandeling 5 tot 10 jaar te wachten, om zwangerschap te overwegen. ‘BIG Time for Baby” focust zich op de vraag of vrouwen hun endocriene behandeling kunnen stopzetten om zwanger te worden, zonder het risico op herval te vergroten.

20 landen in BIG’s netwerk nemen deel aan deze studie.

Schep hoop en steun deze studie.​