preloader

- 1 september 2022 - 

Achter de schermen van het onderzoeksprogramma De GPS van de uitgezaaide borstkanker (AURORA): waarvoor worden de fondsen ingezet?   

Het uitvoeren van internationaal borstkankeronderzoek kost handenvol geld. Er hangt een stevig financieel plaatje aan vast omdat er verschillende landen, onderzoekgroepen en ziekenhuizen bij betrokken zijn; omdat een groot aantal patiënten gescreend moet worden voor men het nodige aantal deelnemers kan selecteren dat in aanmerking komt voor opname in het onderzoek; omdat er geavanceerde technologieën worden gebruikt; omdat de soorten biospecimens worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd; en ten slotte omdat dergelijk internationaal onderzoek aan strikte ethische, kwaliteits- en wettelijke eisen moet voldoen waarbij heel wat komt kijken.  
 

Het doel van BIG’s onderzoeksprogramma De GPS van de uitgezaaide borstkanker (AURORA) is om ons een nog beter inzicht te verschaffen in deze ziekte, om genmutaties te identificeren en om de routes in kaart te brengen die kankercellen volgen om andere organen binnen te dringen. De studie zal over een periode van 18 jaar (2013-2031) lopen en omvat de oorspronkelijke eerste fase van het programma met 1.150 patiënten, en een tweede fase met 262 patiënten met complexe types van uitgezaaide borstkanker.  

Het is zeer moeilijk om het budget te berekenen van een studie die vele jaren loopt. De kosten van technologieën en diensten veranderen nu eenmaal, en de inflatie en andere factoren zijn zeer onvoorspelbaar. Er wordt nu geschat dat de totale kosten van het onderzoeksprogramma De GPS van de uitgezaaide borstkanker (AURORA) tot +/- 40 miljoen euro zullen oplopen. Dankzij subsidies, partnerships en individuele donaties werd er al 32 miljoen euro opgehaald. Die gulle steun is van levensbelang. De komende tien jaar dienen we nog 3,5 miljoen euro in te zamelen, d.w.z. ongeveer 350.000 euro per jaar. Samen kunnen we dit doel bereiken … en mensenlevens redden.