Interview met Dr. Giuseppe Curigliano

Dr Giuseppe Curigliano

Dit bericht delen

We hadden het genoegen om Dr. Giuseppe Curigliano te interviewen, lid van de Raad van Bestuur van BIG, hoofd van de Clinical Division of Early Drug Development aan het Europees Instituut voor Oncologie in Milaan en hoogleraar Medische Oncologie aan de Universiteit van Milaan. Dr. Curigliano wordt president van ESMO van 2027-2028 en zal per 1 januari 2025 toetreden tot de ESMO Executive Board als president-elect.

Tijdens dit interview deelde Dr. Curigliano zijn visie op de toekomst van borstkankeronderzoek en de essentiële rol die de Breast International Group (BIG) daarbij speelt.

—-

Dr. Curigliano, kunt u ons iets vertellen over uw professionele achtergrond en ervaring en wat u motiveerde om te solliciteren en te dienen in de Raad van Bestuur (EB) van BIG??

Ik ben hoogleraar Medische Oncologie aan de Universiteit van Milaan en leid de klinische afdeling voor early drug development aan het Europees Instituut voor Oncologie in Milaan, Italië. Ik ben een expert op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling bij solide tumoren, met een specifieke interesse in borstkanker. Na laboratoriumervaring in de Verenigde Staten, waar ik werkte aan de immunologie van kanker, ben ik sinds 2001 voltijds kanker specialist aan het Europees Instituut voor Oncologie – een van 's werelds toonaangevende kankeronderzoeksinstituten en het voornaamste kankercentrum in Italië, derde in Europa en twaalfde wereldwijd. Ik heb gewerkt in de International Breast Cancer Study Group (IBCSG) toen Aron Goldhirsch de wetenschappelijke voorzitter was en op aanbeveling van wijlen professor Hans-Jörg Senn heb ik zijn rol overgenomen in de wetenschappelijke coördinatie van de St. Gallen Consensus Conference over de behandeling van vroege borstkanker. Ik was ook medevoorzitter van de IMPAKT-borstkankermeeting, opgericht door professoren Martine Piccart en wijlen José Baselga, die jaarlijks werd gehouden tussen 2009 en 2017. Daarnaast was ik wetenschappelijk medevoorzitter van de eerste ESMO Breast conferentie. Ik was voorzitter van de Clinical Practice Guidelines Committee van ESMO en nu president-elect van de vereniging.

Verschillende redenen hebben mij gemotiveerd om te solliciteren en deel uit te maken van de Raad van Bestuur van BIG:

 1. Passie voor het bevorderen van borstkankeronderzoek: toetreden tot de Raad van Bestuur van BIG biedt een unieke kans om bij te dragen aan de vooruitgang van wetenschappelijke kennis en doorbraken in borstkanker.
 2. Wereldwijde samenwerkingen en netwerken: deze wereldwijde netwerkgelegenheid kan waardevolle samenwerkingen bevorderen om innovatief onderzoek en andere gezamenlijke initiatieven te stimuleren.
 3. Toewijding aan internationale samenwerkingen: BIG is een wereldwijde organisatie en ik erken het belang van het bevorderen van samenwerkingen tussen verschillende landen en regio's om de wereldwijde uitdagingen van borstkanker aan te pakken. Kortom, BIG is de plek om groots te denken bij het verbeteren van de resultaten voor borstkankerpatiënten.

Welke specifieke expertise zal u bijdragen aan zowel het Raad van Bestuur van BIG als aan de organisatie als geheel?

Toewijding aan internationale samenwerkingen: BIG is een wereldwijde organisatie en ik erken het belang van het bevorderen van samenwerkingen tussen verschillende landen en regio's om de wereldwijde uitdagingen van borstkanker aan te pakken. Kortom, BIG is de plek om groots te denken bij het verbeteren van de resultaten voor borstkankerpatiënten.

Welke elementen vindt u cruciaal voor het blijvende succes van BIG in het komende decennium?

Er zijn drie cruciale elementen die van vitaal belang kunnen zijn voor het voortdurende succes van BIG in het komende decennium:

 • Innovatief onderzoek en klinische proeven: Het continu stimuleren van innovatief en impactvol onderzoek, evenals het uitvoeren van goed ontworpen klinische proeven, zal cruciaal zijn voor het succes van BIG. De organisatie moet voorop blijven lopen in borstkankeronderzoek, nieuwe behandelmethoden verkennen, biomarkers identificeren en mogelijke therapeutische doelen onderzoeken. Investeren in geavanceerde technologie en methodologieën kan de kwaliteit en relevantie van onderzoek verbeteren, wat leidt tot betere behandelingsopties en verbeterde resultaten voor borstkankerpatiënten.
 • Investeren in de nieuwe, jonge generatie: Dit is cruciaal om de toekomst van BIG te waarborgen om verschillende dwingende redenen:
  1. Continuïteit en duurzaamheid: de jonge generatie vertegenwoordigt de toekomstige leiders, onderzoekers en professionals die de erfenis van BIG zullen voortzetten. Door in hun ontwikkeling te investeren, zorgen we voor een continue instroom van frisse perspectieven, innovatieve ideeën en enthousiasme, die essentieel zijn voor de duurzaamheid en het langetermijnsucces van de organisatie.
  2. Innovatief denken en onderzoek: jonge geesten brengen vaak een uniek perspectief en staan meer open voor het verkennen van innovatieve benaderingen.
  3. Vooruitgang in technologie en data-analyse: de jonge generatie is vaak beter in staat technologie en data-analyse te benutten.
  4. Een cultuur van innovatie koesteren: Investeren in de jonge generatie stuurt een sterke boodschap over BIG's toewijding aan het bevorderen van een cultuur van innovatie en continue verbetering. Het motiveert de hele organisatie om verandering te omarmen, zich aan te passen aan evoluerende uitdagingen en te streven naar excellentie in borstkankeronderzoek en patiëntenzorg.
 • Patiëntgerichte benadering en belangenbehartiging: Het centraal stellen van de behoeften en het welzijn van borstkankerpatiënten in haar initiatieven is cruciaal voor langetermijn succes van BIG. Het betrekken van patiënten bij het onderzoek, de planning, het ontwerp en de uitvoering kan leiden tot onderzoek dat relevanter en betekenisvoller is voor patiënten. Door het pleiten voor toegang tot innovatieve behandelingen, ondersteunende zorg en middelen voor patiënten zal de impact van BIG op de behandeling en zorg voorborstkankerpatiënten wereldwijd verder versterken.

Welke waarden zijn volgens u essentieel om een positieve en succesvolle toekomst voor BIG te waarborgen?

BIG heeft reeds een lange traditie. Sinds de oprichting functioneert BIG als een 'consortium van consortia'. Via BIG putten groepen uit gecombineerde middelen om verspilling van inspanningen te verminderen en resultaten in borstkankeronderzoek te bereiken die voor geen enkele individuele groep in een vergelijkbare periode mogelijk zijn. Naar mijn mening zijn enkele waarden essentieel:

 • Excellentie en kwaliteit: streven naar excellentie en het handhaven van de hoogste kwaliteitsnormen in onderzoek, klinische proeven en patiëntenzorg moet een fundamentele waarde zijn voor BIG.
 • Patiëntgerichte benadering: borstkankerpatiënten in het centrum van alle activiteiten plaatsen is van het grootste belang voor een positieve impact. Het ervoor zorgen dat onderzoek en behandelingsbeslissingen worden geleid door de behoeften, voorkeuren en ervaringen van patiënten helpt meer gepersonaliseerde en effectieve zorg voor borstkanker te bieden.

Innovatie en aanpassingsvermogen: het omarmen van innovatie en het aanpassen aan vooruitgang in wetenschap, technologie en gezondheidszorg zijn cruciaal om aan de voorhoede van borstkankeronderzoek te blijven. BIG moet voortdurend nieuwe benaderingen zoeken, nieuwe therapieën verkennen en haar strategieën aanpassen om de evoluerende uitdagingen in het veld aan te pakken.

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen waarmee alle betrokkenen op het gebied van borstkankeronderzoek te maken hebben? Hoe denkt u dat BIG een belangrijke rol kan spelen in deze context?

De eerste uitdaging zal de essentiële rol van academische onafhankelijkheid in vroege klinische proeven voor borstkanker zijn. De aard van adjuvante proeven is cruciaal – studies moeten grootschalig zijn om vaak kleine verschillen in uitkomsten te onderzoeken en moeten steeds meer op bepaalde groepen worden afgestemd en goed worden opgevolgd. Deze proeven vereisen veel middelen en we moeten een nieuwe overeenkomst tussen industrie en academie opstellen waarbij patiënten als garant staan. De belangen van patiënten worden mogelijk niet het best gediend als een aantal kwesties niet wordt aangepakt. Dit omvat de noodzaak om financiering te waarborgen voor translationeel onderzoek en follow-up na commerciële implementatie. Naar mijn mening zouden gegevens en biologische monsters van patiënten die zijn opgenomen in registratieproeven beschikbaar moeten zijn voor consultatie en voor translationele onderzoeksvragen. We moeten de relatie tussen farmaceutische bedrijven en de academische wereld in deze richting versterken. Een andere uitdaging houdt verband met de algemene regelgeving voor klinisch onderzoek. Verhoogde bureaucratie, de kosten van medicijnen, gebrek aan dekking voor deelnemers aan proeven en verzekeringsvereisten in sommige landen zijn allemaal factoren die het bijna onmogelijk hebben gemaakt om academisch klinisch onderzoek uit te voeren. BIG kan een significante rol spelen bij het aanpakken van deze uitdagingen. Het opnemen van opkomende technologieën en biomarkers in klinische proeven kan de patiëntenselectie en behandelingskeuze verbeteren, maar kan ook uitdagingen met zich meebrengen bij validatie en implementatie. BIG kan ook zorgen voor inclusiviteit en vertegenwoordiging van diverse patiëntengroepen in klinische proeven, omdat dit essentieel is voor generaliseerbaarheid en eerlijke toegang tot nieuwe therapieën. BIG kan actief werken om ondervertegenwoordigde populaties op te nemen en ervoor zorgen dat proefprotocollen relevant zijn voor verschillende patiëntendemografieën.

Denkt u dat we in het komende decennium praktijkveranderende resultaten zullen zien van borstkankeronderzoek? Zo ja, welke?

Enkele potentiële gebieden van borstkankeronderzoek die praktijkveranderende resultaten kunnen opleveren in het komende decennium zijn volgens mij:

 • Vooruitgang in immunotherapie: Immunotherapie heeft veelbelovende resultaten laten zien bij verschillende soorten kanker en lopend onderzoek naar borstkanker onderzoekt het potentieel van immunotherapeutische benaderingen. Ontwikkelingen in gepersonaliseerde kankervaccins, adoptieve T-celtherapieën en immuuncontrolepuntremmers kunnen leiden tot significante praktijkveranderende resultaten, vooral voor bepaalde subtypes van borstkanker.
 • Doelgerichte therapieën voor specifieke mutaties: Vooruitgang in genomische profilering en begrip van borstkankersubtypen kan leiden tot de identificatie van specifieke genetische mutaties en moleculaire paden die met precisietherapieën kunnen worden aangepakt. Doelgerichte behandelingen die zijn afgestemd op het tumorenprofiel van individuele patiënten, kunnen de behandeling van borstkanker revolutioneren en de resultaten verbeteren.
 • Vloeibare biopsieën voor monitoring en vroege detectie: Vloeibare biopsieën, waarbij circulerend tumor-DNA en andere biomarkers in het bloed worden geanalyseerd, houden veelbelofte in voor vroege kankerdetectie, monitoring van de behandelingsrespons en detectie van minimale restziekte. De wijdverspreide adoptie van vloeibare biopsieën in de klinische praktijk kan de besluitvorming bij de behandeling en het beheer van patiënten verbeteren.

Meer te ontdekken

New executive board of the collaborative breast international group
Nieuws

BIG’s new Executive Board

The Breast International Group (BIG), the largest international not-for-profit organisation for academic breast cancer research groups from around the world, is pleased to announce its new Executive Board who commenced work on 11 June 2021.

Annual report 2022
Nieuws

BIG Annual Report 2022 is out!

MISSING Act before they’re gone! Breast cancer research – saving lives The annual report is available – click here. Welcome to BIG’s Annual Report 2022,