Interview met Dr. Sherene Loi

Sherene Loi

Dit bericht delen

Maak kennis met Dr. Sherene Loi, die praat over haar visie en ideeën over Breast International Group (BIG), haar betrokkenheid in de Executive Board van BIG en haar motivatie om aan borstkankeronderzoek te doen. 

—-

Kan u vertellen wat u motiveerde om lid te worden van de Executive Board (EB) van BIG?

De Breast International Group is een inspirerende organisatie. Het heeft veel grootschalige klinische onderzoeken geïmplementeerd en uitgevoerd die het behandelingsprotocol voor borstkankerpatiënten hebben veranderd en talloze levens hebben gered. Het streeft ernaar de efficiëntie van borstkankeronderzoek te vergroten door klinische onderzoeksorganisaties te betrekken wereldwijd. Daarom was het een eer voor mij om gekozen te worden en om een deel te zijn van BIG’s Executive Board en zo deze traditie voort te zetten in een steeds veranderend onderzoekslandschap, met veelbelovende nieuwe geneesmiddelen, naast de evoluerende waarden van farmaceutische bedrijven. Daarnaast ben ik ook medevoorzitster van de International Breast Cancer Study Group (IBCSG), een van de onderzoeksgroepen die het langst verbonden is met het BIG-netwerk.

Wat zijn uw persoonlijke doelen en aspiraties als lid van de executive board van BIG?

Mijn doelen en aspiraties zijn ervoor te zorgen dat de Executive Board van BIG productief functioneert. Verder wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van succesvolle, grootschalige fase 3-studies die de adjuvante/metastatische behandelingen veranderen, en die kunnen worden uitgevoerd binnen het BIG-netwerk. Er zijn zoveel veelbelovende nieuwe geneesmiddelen die beschikbaar kunnen worden gesteld aan borstkankerpatiënten, als het juiste onderzoek kan worden ontworpen in samenwerking met commerciële belanghebbenden.

Welke elementen vindt u cruciaal voor het blijvende succes van BIG in het komende decennium?

–Vruchtbare en gunstige samenwerking met grote en kleine farmaceutische partners

–Pogingen om prognostische populaties te begrijpen die mogelijk baat hebben bij een verkorting van de duur of de hoeveelheid therapie.

–Succesvolle interpersoonlijke relaties tussen alle belanghebbenden.

–Goed begrip van de wetenschap achter de nieuwe geneesmiddelen voor borstkankerpatiënten.

Welke waarden zijn volgens u essentieel om een positieve en succesvolle toekomst voor BIG te waarborgen?

Integriteit, samenwerking en verantwoordelijkheid. De Breast International Group moet uiteindelijk grootschalige klinische onderzoeken opzetten en initiëren die de therapieaanpak verandert. Ik geloof dat dit bij voorkeur zou moeten gebeuren in niches binnen de populaties, omdat deze studies niet gemakkelijk worden opgezet door individuele farmaceutische bedrijven.

Onderzoek met eerder een academische achtergrond in plaats van commerciële belangen, zijn ook van groot belang, bijvoorbeeld sequencing, duur, combinaties, enzovoort.

Niches binnen deze populaties omvatten kleine genomische segmenten, zwangerschapsgerelateerde borstkanker, inflammatoire borstkanker, lobulaire kanker, jonge vrouwen, en vele andere.

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen waarmee alle betrokkenen op het gebied van borstkankeronderzoek te maken hebben? Hoe denkt u dat BIG een belangrijke rol kan spelen in deze context?

De grootste uitdaging in het huidige onderzoekslandschap is de dominantie van grote farmaceutische bedrijven en hun gebrek aan behoefte om samen te werken met academische organisaties voor grootschalige fase 3 adjuvante, evenals metastatische, klinische onderzoeken die de behandelpraktijk kunnen veranderen.

BIG kan hier nog steeds een belangrijke rol spelen, vooral als het met zijn eigen financiering kan komen. Het een recente studie van BIG, OlympiA – is een mooi voorbeeld daarvan. Het bracht een nieuwe therapie naar een zeer specifieke subgroep van borstkanker. Ook al gaat het om een kleine groep borstkankerpatiënten, het is toch zeer belangrijk om te doen.

Denkt u dat we in het komende decennium praktijkveranderende resultaten zullen zien van borstkankeronderzoek? Zo ja, welke?

Ja, ik denk dat het komende decennium van borstkankeronderzoek erg spannend zal zijn. Ik verwacht significante verbeteringen in overleving voor zowel gevorderde ziekte als vroege stadia van de ziekte, waarbij behandelingen geoptimaliseerd worden met minder traditionele chemotherapieën en gebaseerd worden op escalatie-/de-escalatiestrategieën volgens het neoadjuvante model

De integratie van immunotherapie zal waarschijnlijk resulteren in verbeterde algehele overleving voor patiënten met vroege stadia van bepaalde typen hormoonreceptor (HR)-positieve borstkanker, evenals triple-negatieve borstkanker. Ik geloof dat we Antibody-Drug Conjugates (ADC's) conventionele cytotoxische chemotherapieën zullen zien vervangen. Verder zullen genomics, circulerend tumor-DNA (ctDNA) en minimale restziektetesten routinematig worden geïntegreerd. Ik hoop dat we grootschalige preventieonderzoeken en tests voor vroege detectie zullen ingevoerd zien, met name voor vrouwen met erfelijke BRCA-mutaties. Ook denk ik dat we een beter begrip zullen hebben van omgevingscarcinogenen die bijdragen aan de vorming van borstkanker, wat zal leiden tot betere preventiestrategieën. Dus ja, ik denk dat de toekomst zeer boeiend is voor klinische studies naar borstkanker, evenals het onderzoek!

Meer te ontdekken