Interview met Dr. Gustavo Werutsky

Dr Gustavo Werutsky breast international group

Dit bericht delen

Maak kennis met Dr. Gustavo Werutsky, die vorig jaar toetrad tot de Executive Board van BIG. Dr. Werutsky deelde met ons zijn ervaring, professionele inzichten en de motivatie achter zijn betrokkenheid bij BIG. In dit interview gaan we dieper in op zijn achtergrond, expertise en ambities om de toekomst van borstkankeronderzoek binnen het BIG-netwerk vorm te geven.

—-

Dr. Werutsky, kunt u ons iets vertellen over uw professionele achtergrond en ervaring en wat u heeft gemotiveerd om te solliciteren en te participeren in de Executive Board (EB) van BIG?

Ik ben medisch oncoloog in het borstkankerprogramma van het ziekenhuis Moinhos de Vento, hoofdonderzoeker op het gebied van borstkanker aan het onderzoekscentrum van het ziekenhuis São Lucas van de PUCRS Universiteit en uitvoerend directeur van de Latijns-Amerikaanse Coöperatieve Oncologiegroep (LACOG) in Porto Alegre, Brazilië.

In de afgelopen 14 jaar ben ik op tal van manieren betrokken geweest bij voor BIG te waarborgen Ik begon mijn activiteiten als medisch fellow van het TRANSBIG-programma in 2009, waarbij ik 3 jaar doorbracht met een fellowship bij de EORTC. Daarna keerde ik terug naar Brazilië om de LACOG-groep te leiden, die net was toegetreden tot het BIG netwerk. Ondanks de uitdagingen die het organiseren van academische studies in Latijns-Amerika met zich meebrengen, slaagde ik erin de nodige operationele activiteiten te implementeren en met succes deel te nemen aan BIG-studies

Ik geloof dat BIG, als internationaal academisch netwerk, een unieke positie inneemt als voortrekker in wereldwijd borstkankeronderzoek. Dus het toetreden tot BIG’s Executive Board biedt mij de mogelijkheid om, via BIG, bij te dragen aan een nieuw tijdperk en aan toekomstige klinische studies, met aandacht voor gedecentraliseerde methoden, digitale gezondheidstechnologieën en een grotere toegang en diversiteit om aan klinische studies deel te nemen.

Welke specifieke expertise zal u bijdragen aan zowel het BIG-EB als aan de organisatie als geheel?

Ik ben dagelijks betrokken bij de operationele activiteiten van onze academische onderzoeksgroep en heb gewerkt aan het opzetten van verschillende groepoverschrijdende studies. Dat betekent dat ik deze kennis kan inzetten in de verschillende activiteiten en in gehele werking van BIG. In het bijzonder, als oncologisch arts werkzaam in Brazilië, herken ik gelijkenissen in de borstkankerproblematiek in ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, met als voorbeeld de jonge leeftijd van patiënten en het hoge percentage diagnose van patienten met lokaal gevorderde ziekte. We hebben de mogelijkheid om belangrijke onderzoeken te ontwikkelen om de diagnose en uitkomsten van deze patiënten te verbeteren, inclusief ontdekkingen op het gebied van biomarkers en gepersonaliseerde benaderingen, geneesmiddelenontwikkeling en de-escalatiestrategieën die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de gezondheidszorgkosten op de lange termijn.

Kunt u drie elementen noemen die u cruciaal vindt voor het verdere succes van BIG in het volgende decennium?

– Het proces van nieuwe onderzoeksvoorstellen stimuleren en stroomlijnen.

– Uitbreiden van de studie portfolio van de groep, vooral op gebied van studies in vroeg stadium van geneesmiddelenontwikkeling.

– Integratie van digitale gezondheidsapparatuur of technologieën in nieuwe klinische onderzoeksontwerpen.

Welke waarden zijn volgens u essentieel om een positieve en succesvolle toekomst voor BIG te garanderen?

De waarde van BIG ligt in het netwerk van onderzoeksgroepen, de wereldwijde aanwezigheid, de wetenschappelijke expertise en, dankzij de regionale groepen, een bereik van een diverse populatie borstkankerpatiënten.

Daardoor is BIG een unieke organisatie in borstkankeronderzoek voor de toekomst.

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen waarmee alle betrokkenen op het gebied van borstkankeronderzoek te maken hebben? Hoe denkt u dat BIG een belangrijke rol kan spelen in deze context?

Historically the main challenge for all academic research groups is funding to support activities and long term sustainability. Fondsenwerving van cruciaal belang zijn.

Another important aspect is that with the progress made in personalised medicine in breast cancer treatment, BIG as a global network, has an advantage to perform large studies, biomarker-driven clinical trials and investigate genomic variations across the world.

Denkt u dat we in het komende decennium praktijkveranderende resultaten zullen zien van borstkankeronderzoek? Zo ja, welke?

Zeker, in het afgelopen decennium zijn er grote stappen vooruit gezet op gebied van behandeling van borstkanker, zoals moleculaire diagnose, nieuwe middelen zoals immunotherapieën, antilichaam-geneesmiddelconjugaat, enzovoort. Tegelijkertijd werden nieuwe technologieën voor geneesmiddelenontwikkeling geïmplementeerd en groeide het aantal biotechnologiebedrijven exponentieel, waardoor nieuwe medicijnen sneller beschikbaar komen voor patiënten.

In de komende jaren kunnen we een verbetering verwachten in de genezingspercentages voor agressieve subtypes van borstkanker in vroeg stadium, en met de snelle opeenvolging van ontwikkelingen voor zeer effectieve therapieën, zou uitgezaaide borstkanker zichzelf kunnen transformeren tot een chronische ziekte.

Meer te ontdekken

Interview with Professor Beat Thürlimann
Nieuws

Interview with Prof Beat Thürlimann

The 17th St. Gallen International Breast Cancer Conference will take place virtually from 17 to 21 March 2021. Held every two years, the congress brings