Interview met Dr. Evangelia Razis

Dr Evangelia Razis breast cancer

Dit bericht delen

We hadden het genoegen om Dr. Evangelia Razis te interviewen, medisch oncoloog en lid van de Raad van bestuur van Breast International Group. Ze deelde haar verwachtingen over de toekomst van borstkankeronderzoek en benadrukte de essentiële bijdrage van BIG aan de ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

—-

Kan u vertellen wat u motiveerde om lid te worden van de Executive Board (EB) van BIG?

Ik heb altijd het potentieel van BIG bewonderd om wereldwijd aan puur academisch onderzoek naar borstkanker te doen, en het feit dat de organisatie belang hecht aan wetenschappelijk onderzoek gericht op de behoeften van de patiënten en de maatschappij als geheel.

Wat zijn uw persoonlijke doelen en ambities als lid van de Executive Board bij BIG?

Ik trad toe tot het bestuur met de ambitie om bij te dragen aan de strategie van BIG, met mijn eigen perspectief door mijn Zuid-Europese achtergrond, en mijn ervaring met wereldwijd vrijwilligerswerk. Daarnaast hoop ik, vanwege mijn focus op Neuro-oncologie, onderzoek te bevorderen op het gebied van metastase van het Centrale Zenuwstelsel (CZS) vanuit borstkanker.

Kunt u drie elementen noemen die u cruciaal vindt voor het verdere succes van BIG in het volgende decennium?

  1. De vinger aan de pols houden, het aanvoelen van veranderingen in het veld van kankeronderzoek en het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe benaderingen, (AI, echte wereld data etc.).
  2. Fondsenwerving die afkomstig is van onafhankelijke bronnen die de voortzetting van onafhankelijk academisch onderzoek mogelijk maakt.
  3. Identificatie van nichegebieden, waarvoor wereldwijde samenwerking cruciaal is in de uitvoering van relevant onderzoek.

Welke waarden zijn volgens u essentieel om een positieve en succesvolle toekomst voor BIG te garanderen?

  • De focus op duurzame benaderingen van kankerbehandeling en -preventie.
  • Interesse in translationeel onderzoek dat leidt tot een beter begrip van carcinogenese en kankerprogressie op moleculair niveau.
  • Het handhaven van een benadering die onafhankelijk blijft van de industrie.

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen waarmee alle betrokkenen op het gebied van borstkankeronderzoek te maken hebben? Hoe denkt u dat BIG een belangrijke rol kan spelen in deze context?

De biologie van borstkanker is uiterst complex. BIG's vermogen om grote aantallen patiënten te verzamelen, maakt het mogelijk om de complexiteit van verschillende subtypes te onderzoeken.
De kosten van zowel het onderzoek zelf als de kosten van nieuwe systemische therapieagenten zijn voor de maatschappij te hoog om te dragen. Elke studie die leidt tot de-escalatie is daarom zeer belangrijk. voor BIG te waarborgen is in staat om onafhankelijk onderzoek te doen en kan daarom opties voor de-escalatie onderzoeken, wat van enorm belang is voor de maatschappij.

Denkt u dat we in het komende decennium praktijkveranderende resultaten zullen zien van borstkankeronderzoek? Zo ja, welke?

  • Steeds vaker gebruikmaken van behandelingsregimes zonder chemotherapie, met name bij HER2-positieve ziekte.
  • De-escalatie van zowel lokale als systemische therapie in van ziekte in een vroeg stadium.
  • Behandeling van subtypes van triple-negatieve borstkanker met gerichte therapie.

Meer te ontdekken

Doctor analyzing medical results
Press Release

First results of MA32 trial

Common diabetes drug not effective against early-stage breast cancer, landmark trial reveals TORONTO (Dec. 7, 2021) – A widely used and inexpensive Type 2 diabetes