MISSING: de nieuwe campagne van BIG against breast cancer

Act before she's gone visual showing a woman disappearing from dinner with her friends

Dit bericht delen

“MISSING” is een bewustmakingsinitiatief van Breast International Group (BIG) om die vrouwen (en, in 1% van de gevallen, die mannen) te herdenken die er niet meer zijn, die niet meer kunnen deelnemen aan evenementen, feestjes en vieringen, en die nooit meer op een groepsfoto zullen prijken. Steun aan de wetenschap kan het gemis enigszins draaglijker maken.

BIG is een in Brussel gevestigde internationale vereniging zonder winst en telt onder haar koepel bijna 60 onderzoeksgroepen van over de hele wereld. Haar opdracht? Onderzoek faciliteren en versnellen dankzij internationale klinische studies en onderzoeksprogramma’s. BIG heeft sinds 2012 ook een filantropische entiteit.

BIG’s nieuwe campagne “Missing”, die ter gelegenheid van Pink October 2022 zal gelanceerd worden, herinnert ons eraan dat, ondanks de belangrijke medische vooruitgang die we geboekt hebben, het nog steeds niet mogelijk is om met zekerheid van borstkanker te genezen. De metafoor “Missing” verwijst naar de afwezigheid – enigszins paradoxaal in dit tijdperk van clicks en likes – zonder voorbij te gaan aan belangrijke thema’s die centraal staan in een samenleving die naar sereniteit en gezondheid streeft. Onder de borst klopt het grote hart van BIG.

Borstkanker maakt nog steeds slachtoffers. En als we genezing voor lief aanzien (wat al te vaak wordt aangenomen), dan zullen de donaties (nog) verder afnemen. Terwijl die net levens redden. Dankzij donaties wordt onderzoek gefinancierd dat anders niet zou uitgevoerd kunnen worden. Onderzoek dat gericht is op specifieke individuele problematieken en dat door gebrek aan steun voor dergelijke thema’s niet of nauwelijks door de farmaceutische industrie wordt gefinancierd. Ondertussen treft het gemis zij die achterblijven. Door onderzoek te financieren redden we niet alleen een mensenleven, we redden ook het gezin en het gezinsleven.

BIG against breast cancer sensibiliseert, terwijl de wetenschappelijke onderzoeksgroepen die deel uitmaken van het BIG-netwerk hun krachten bundelen om betere behandelingen te vinden en om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Het is geen glamoureus onderwerp, maar dankzij het borstkankeronderzoek krijgt liefde meer tijd en krijgen we de kans om langer van de aanwezigheid van onze dierbaren te genieten. Die kans moeten we grijpen willen we dat familie en vrienden zo lang mogelijk verenigd blijven.

Een voorbeeld: dankzij de klinische studie HERA, die onder de koepel van BIG gedurende meer dan een decennium in maar liefst 39 landen werd uitgevoerd, kon er een behandeling met het medicament trastuzumab worden uitgewerkt voor de bijzonder agressieve vorm van HER2-positieve borstkanker (die 15 tot 20% van de borstkankergevallen treft). Dankzij die studie, waaraan 5.102 vrouwen deelnamen, kregen tot op vandaag wereldwijd al meer dan 2 miljoen mensen een gerichte en doorslaggevende behandeling, waarbij het risico op zowel een terugval als op sterfte met 25% verminderde.

Deze revolutionaire behandeling heeft ervoor gezorgd dat deze zeer agressieve vorm van borstkanker vandaag beschouwd wordt als milder en makkelijker te behandelen. Dankzij de HERA-studie ligt de behandeling met trastuzumab nu aan de basis van nieuwe studies, die nog meer levens zullen redden.

Vraag asjeblieft niet waarom ik BIG en haar onderzoek naar borstkanker steun … Vraag je eerder af waarom jij dat niet doet…

"Bijna twee jaar geleden (her)ontdekte ik, tijdens het scrollen door de foto’s op mijn telefoon, een heel mooi moment. 4 vrienden die een bijzondere vrouw omhelzen, allen breed glimlachend en gelukkig, een gouden herinnering. En toch werd ik erg triest, want… dit gekoesterde moment kunnen we nooit meer herhalen. Chantal, een van deze vrienden, is helaas ondertussen gestorven aan een agressieve borstkanker…"

Door een (fiscaal aftrekbare) ten gunste van BIG onderzoek,sta je hen toe, en zorg jij er mee voor, dat je dierbaren in de picture blijven.

Meer informatie

Meer te ontdekken