De odyssee naar overleving bij uitgezaaide borstkanker: Het AURORA academisch onderzoeksprogramma

Aurora logo

Dit bericht delen

4 juni is Nationale Dag van Kankeroverlevenden (in de VS) - een moment om, ook hier, even stil te staan bij alle mijlpalen die kankeroverlevenden reeds hebben bereikt. En om de realiteit van het leven na een kankerdiagnose te erkennen. Deze dag herinnert ons eraan dat overlevenden niet alleen blijk geven van veerkracht en moed, maar ook worstelen met de onzekerheid en angst die gepaard gaan met hun traject.

Uitgezaaide borstkanker – de harde werkelijkheid van een ongeneeslijke ziekte.... en de voortdurende zoektocht naar een langer leven dankzij vooruitstrevend academisch onderzoek
Borstkanker is de meest gediagnosticeerde vorm van kanker en de belangrijkste oorzaak van kankergerelateerde sterfte bij vrouwen in Europa. Hoewel borstkanker in een vroeg stadium potentieel geneesbaar is, krijgt meer dan 5% van de patiënten de diagnose van uitgezaaide borstkanker, een vorm die ongeneeslijk is. Bovendien zal bij 20-30% van de patiënten in een vroeg stadium de ziekte uiteindelijk uitzaaien naar andere delen van het lichaam1.

We begrijpen nog steeds niet waarom sommige patiënten langer leven met de ziekte dan anderen.

Hoewel er vooruitgang is geboekt in het begrip van de ziekte en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, is de overlevingskans voor patiënten met uitgezaaide borstkanker nog steeds relatief laag. Gemiddeld overleeft slechts ongeveer 25% van deze patiënten vijf jaar of langer². Over het algemeen proberen borstkankerspecialisten uitgezaaide borstkanker te behandelen als een chronische ziekte, waarbij ze de symptomen behandelen om het leven te verlengen. Helaas hebben recente ontwikkelingen nog niet wezenlijk bijgedragen aan een betere levenskwaliteit van deze patiënten. Er valt nog veel te leren over hoe uitgezaaide borstkanker zich in de loop der tijd ontwikkelt. Dit onderstreept nog maar eens het cruciale belang van academische onderzoeksprogramma's zoals AURORA in het streven naar doorbraken en het verbeteren van de resultaten voor deze patiënten.

Volg de route van uitgezaaide borstkanker: het academische onderzoeksprogramma AURORA
De Breast International Group (BIG) is de initiator en drijvende kracht achter het Europese academische onderzoeksprogramma AURORA. Ook wel bekend als de "GPS van de uitgezaaide borstkanker"-studie, heeft dit programma als doel ons begrip van de ziekte te vergroten door de routes te traceren die kankercellen afleggen bij het binnendringen van andere organen, en tegelijkertijd genetische afwijkingen te identificeren die zich gedurende hun reis voordoen. Hiermee hopen we de ziekte in de toekomst te kunnen stoppen.

“Om te kunnen begrijpen waarom sommige borstkankers terugkeren en zich verspreiden, terwijl andere genezen, is het van cruciaal belang om behandelingsstrategieën te ontwikkelen die de overlevingskansen uiteindelijk vergroten. AURORA streeft ernaar dit doel te bereiken door geavanceerde moleculaire analyses uit te voeren op gekoppelde monsters van primaire en uitgezaaide tumoren, evenals op bloedmonsters die in de loop van de tijd zijn verzameld. We koesteren hoopvolle verwachtingen van de waardevolle bijdrage die dit internationale onderzoek zal leveren in de strijd tegen uitgezaaide borstkanker," verklaart Dr. Philippe Aftimos, mede-hoofdonderzoeker van het AURORA-onderzoeksprogramma en klinisch onderzoeksleider bij het Jules Bordet Instituut in Brussel, België.

- Meer dan 1.000 mannen en vrouwen met uitgezaaide borstkanker zijn al in de studie opgenomen
- Vanaf 2023: werving van nog eens 260 patiënten met moeilijk te behandelen vormen van borstkanker
- Meer dan 60 ziekenhuizen in 11 Europese landen nemen deel
- De eerste resultaten werden gepubliceerd in Cancer Discovery³ in 2021
- Patiënten zullen gedurende ten minste 5 jaar en tot 10 jaar worden opgevolgd
- Financiering: zie hieronder voor meer informatie*

3-4 juni 2023: AURORA-presentaties op ASCO

Tijdens de jaarlijkse ASCO 2023 conferentie, georganiseerd door de American Society of Clinical Oncology, zullen er twee presentaties plaatsvinden waarin analyses van het AURORA-onderzoeksprogramma worden belicht:
- Zaterdag 3 juni 2023 | 20:15 - 21:45 GMT+2
“Characterization of the immune microenvironment in matched primary and metastatic breast cancer lesions from the AURORA study: BIG 14-01”
- Zondag 4 juni 2023 | 18:30 - 20:00 GMT+2
“Clinico-molecular characteristics associated with outcomes in breast cancer patients treated with CDK4/6inhibitors: Results from the AURORA Molecular Screening Initiative”

Financiering

De Breast International Group, haar onderzoeksgroepen, onderzoekers en medewerkers van het hoofdkantoor zijn oprecht dankbaar voor de royale steun van hun toegewijde partners waarop ze de afgelopen jaren hebben kunnen bouwen. Dankzij de genereuze subsidies en donaties van onder andere de volgende organisaties en personen kan de AURORA-studie worden uitgevoerd: Breast Cancer Research Foundation® (BCRF) als voornaamste financier, Fondation Cancer (Luxemburg), de Pfizer-beurs voor nietmedicamenteus onderzoek, Stichting tegen Kanker (België), de Nationale Loterij (België) en al haar spelers, NIF Foundation, Barrie en Dena Webb, Candriam, het Fonds Vrienden van BIG beheerd door de Koning Boudewijnstichting, Martine Piccart, de familie Hotimsky, Sogerim, Think Pink Belgium (SMART Fund), Cognizant Foundation, Eurofins Foundation, Fondation Futur 21 en vele individuele donateurs.

Het academische onderzoeksprogramma AURORA

Click here to learn more.

Referenties:

¹Harbeck N, Penault-Llorca F, Cortes J, et al. Breast cancer. Nat Rev Dis Primers 5(1):66. Sep 23, 2019 doi: 10.1038/s41572-019-0111-2
²Ross C, Szczepanek K, Lee M, et al. The genomic landscape of metastasis in treatment-naïve breast cancer models. PLoS Genet 16(5):
e1008743. May 28, 2020. doi: 10.1371/journal.pgen.1008743
³Aftimos P, Oliveira M, Irrthum A, et al. Genomic and Transcriptomic Analyses of Breast Cancer Primaries and Matched Metastases in
AURORA, the Breast International Group (BIG) Molecular Screening Initiative. Cancer Discov (2021) 11 (11): 2796–2811, doi: 10.1158/2159-
8290.CD-20-1647

Meer te ontdekken

Woman affected by breast cancer undergoing radiation therapy
Nieuws

The BIG Radio Tuning clinical study

The societal impact of this academic study on breast cancer could be substantial. The results of this study could influence how 2 in 5 women