BIG-SCOPE

Het versterken van de samenwerking van experts, patiëntenpartnerschappen en het publiek bewust maken
van de reden waarom academische borstkankeronderzoek behandelingen verbetert en tot remedies leidt

Wat is BIG-SCOPE?

BIG SCOPE was van februari tot en met december 2023 een door EU4Health Programme Operating Grant (EU4H OG) ondersteund project dat gericht was op de operationele stromen van BIG, waarop alle activiteiten van de vereniging gebaseerd zijn. Dankzij het project kwam er een internationale samenwerking van experts, partnerschappen met patiënten, een bewustmaking van het publiek en activiteiten voor meer bewustwording van de behoefte om academisch borstkankeronderzoek te ondersteunen. De teams die in BIG HQ op het vlak van R&D, onderzoeksactiviteiten, verenigingsmanagement, communicatie, filantropie, financiën, juridische diensten, HR en IT, dienen als de 'motor' en 'hub' voor samenwerking tussen het uitgebreide netwerk van academische onderzoeksgroepen van BIG en experts in borstkanker, voor gezamenlijke inspanningen met externe netwerken zoals het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI)/National Clinical Trials Network (NCTN) en International Society of Geriatric Oncology (SIOG), patiënten belangenbehartigers en andere belanghebbenden.

Door de werkingssubsidie kon BIG dergelijk werk beter verderzetten en bijdragen aan de duurzaamheid op lange termijn als leider in onafhankelijk academisch borstkankeronderzoek in Europa en daarbuiten, maar ook de EU helpen om haar bredere beleidsdoelstellingen in te voeren om vele gezondheidsproblemen aan te pakken.

Waarom/Doelstellingen

Met het BIG SCOPE-project wilden we:

  • Zorgen voor een goed verder verloop van de activiteiten van BIG in 2023, in het bijzonder van zijn bestuur (Raad van Bestuur / Algemene Vergadering) en zijn activiteiten in de samenwerking van experts en netwerken.
  • De betrokkenheid van patiënten verdiepen door het klinische onderzoek dat BIG leidt en voert te begeleiden en te informeren.
  • De communicatie verhogen over wat BIG onderscheidt in de borstkankergemeenschap en de communicatie naar en relaties met en tussen BIG-leden versterken.
  • Geld inzamelen voor de volledig academische studies en bijbehorende activiteiten van BIG door de invoering van een veelzijdige filantropische strategie.

Hoe

Activiteiten die vielen onder de EU4Health OG:

  • Wetenschappelijk en operationeel projectmanagement en bijbehorende activiteitsondersteuning voor het algemene beheer en de organisatie van BIG, inclusief verwante vergaderingen (Raad van Bestuur, Algemene vergadering, wetenschappelijke vergaderingen)
  • Wetenschappelijk en operationeel projectmanagement en bijhorende activiteitsondersteuning (bv. speciaal internetplatform, vergaderingen, opleidingsprogramma) voor het Patient Partnership Initiative van BIG.
  • Projectmanagement en bijbehorende ondersteuning voor de wetenschappelijk georiënteerde communicatie van BIG (bv. persactiviteiten, publicaties, webinar).
  • Projectmanagement en bijbehorende ondersteuning voor de filantropische activiteiten van BIG om geld in te zamelen voor het academisch onderzoek van BIG (bv. bestuur, evenementen, communicatie, campagnes, sociale media, digitale geldinzameling), inclusief de bewustwordingscampagne Pink October van BIG.
  • Projectmanagement en ondersteuning voor filantropie/communicatie om te zorgen voor een goede verspreiding en zichtbaarheid van de EU-ondersteuning.

Duur

Startdatum:
1 februari 2023

Einddatum:
31 december 2023

Financiering

Europea Health and Digital Executive Agency (HaDEA).

Dit project was medegefinancierd met een werkingssubsidie van het EU4Health-programma (HaDEA)van de Europese Unie, subsidieovereenkomst nr. 101124555

Co-Funded by the European Union Logo