BIG Research In Focus

Blijf op de hoogte van BIG-onderzoeken, ledenactiviteiten en hoogtepunten

In september 2014 kwam BIG Research in Focus Enkele jaren later belicht deze publicatie – die twee keer per jaar verschijnt – actuele onderwerpen op het gebied van het onderzoek naar borstkanker en worden het werk en de meningen van de experts van BIG in de kijker gezet. Wij willen de lezers een breed perspectief en een beter inzicht bieden in onderwerpen die belangrijk zijn voor de community die zich bezighoudt met onderzoek naar borstkanker en die de manier waarop wij werken veranderen.

Blijf op de hoogte van actuele onderwerpen in de wereld van borstkanker en het academisch onderzoek van BIG-ledengroepen.

Registreer u hier om een gratis magazine te ontvangen: 


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Breast International Group, 20 Rue de Bretagne, Brussels, 1200, http://www.bigagainstbreastcancer.org. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact