Slide
BIG against breast cancer - patient
big against breast cancer runners

Alleen gaan we sneller, samen gaan we verder!

Patiënten staan centraal in ons onderzoek.

De Breast International Group’s wordt deels financieel ondersteund door BIG against breast cancer, de filantropische tak van BIG.

De fondsen die worden ingezameld door BIG against breast cancer worden gebruikt voor het financieren van puur academische onderzoeken en klinische studies naar borstkanker die worden uitgevoerd onder de vlag van BIG.

Veel onderzoeksgebieden zijn veelbelovend voor patiënten, maar hebben geen interesse van commerciële partners.

Het is mogelijk om veel patiënten te genezen of hun blootstelling aan standaard kankerbehandelingen te verminderen, bijvoorbeeld door de duur van medicamenteuze behandelingen of bestraling te verkorten, of zelfs volledig te elimineren.

Deze studies bieden enorme mogelijkheden voor patiënten en beloven op lange termijn voordelen voor de samenleving, in alle regio's van de wereld

EXPERT –
BIG radio tuning

Heeft als doel bestralingen (radiotherapie) af te stemmen op het risico op herval dat elke borstkankerpatiënt loopt. De uiteindelijke hoop is om de patiënten te identificeren die deze behandeling veilig kunnen vermijden. De resultaten van deze studie kunnen een impact hebben op de manier waarop 2 op de 5 vrouwen met borstkanker in de toekomst worden behandeld.

POSITIVE –
BIG time for baby

Wil evalueren of het veilig is voor vrouwen om hun hormoontherapie te onderbreken om te proberen zwanger te worden na borstkanker. Dit is een vreselijk dilemma voor jonge vrouwen die een kind willen. Als de behandeling wordt stopgezet om te proberen zwanger te worden, verhoogt dit dan het risico op terugkeer van de kanker? Dit is het soort vraag dat de studie wil beantwoorden.

AURORA –
Metastatic breast cancer GPS

Heeft als doel een beter inzicht te krijgen in uitgezaaide borstkanker, genetische defecten op te sporen en de routes in kaart te brengen die kankercellen volgen wanneer ze andere organen binnendringen. De eerste fase werd onlangs voltooid en een tweede wordt gelanceerd en zal zich toeleggen op specifieke subtypes van de ziekte die bijzonder agressief zijn.