De AURORA-studie gaat de tweede fase in en richt zich op specifieke subgroepen van patiënten met gemetastaseerde borstkanker

Woman in beige jumper looking at the camera

Dit bericht delen

In een belangrijk streven naar het begrijpen en aanpakken van uitgezaaide borstkanker, is AURORA recentelijk de tweede fase ingegaan door patiënten te werven voor de uitbreiding van dit academische onderzoeksprogramma. In deze nieuwe fase ligt de specifieke focus op subgroepen van borstkankerpatiënten met aanzienlijke klinische uitdagingen die nog niet afdoende zijn aangepakt (onvervulde behoeften). Daarnaast kenmerken deze groepen zich door snel voortschrijdend en evoluerend onderzoek. Dit is o.a. het geval voor triple-negatieve borstkanker, invasief lobulair carcinoom en gevallen van late terugval. In totaal zullen 252 patiënten worden opgenomen en gedurende maximaal vijf jaar nauwlettend worden gevolgd.

Samenwerkingsinspanning en wereldwijde betekenis

Deze tweede fase van AURORA is een gezamenlijk initiatief waarbij 17 ziekenhuizen betrokken zijn, verdeeld over zeven BIG-onderzoeksgroepen in acht Europese landen. Deze samenwerking komt op een cruciaal moment in het wereldwijde streven naar kennis over uitgezaaide borstkanker in een tijd van snelle veranderingen en financiële uitdagingen in het kankeronderzoek.

Impactvolle publicaties

Het Core Data Analysis Committee, bestaande uit bio-informatici en klinische experts binnen het AURORA-programma, stuurt de vooruitgang aan in het genereren van gegevens uit de 1156 patiënten die al zijn opgenomen in het eerste deel van de studie, die in 2014 is gestart. Fast forward naar 2023, verschillende AURORA-publicaties hebben diverse aspecten van uitgezaaide borstkanker geanalyseerd. Tijdens het jaarlijkse San Antonio Breast Cancer Symposium in december 2023 vond een poster-spotlightdiscussie plaats over de analyse van patiënten in AURORA met ER+/HER2- borstkanker en de impact ervan op beslissingen voor systemische behandeling in de eerste lijn. Het tweede manuscript, met gegevens van alle 1156 patiënten uit de eerste fase, staat gepland voor publicatie in 2024.

HOOP voor patiënten dankzij wereldwijde samenwerking

Het belang van AURORA overstijgt louter wetenschappelijke verkenning en fungeert als een baken van hoop voor patiënten die leven met uitgezaaide borstkanker en onderzoekers wereldwijd. De start van de AURORA-uitbreiding brengt ons mogelijk een stap dichter bij het redden van talloze levens.

Meer te ontdekken