13 oktober: Dag van de Uitgezaaide Borstkanker!

AURORA a BIG study

Dit bericht delen

13 oktober, de ’Dag van de Uitgezaaide Borstkanker’, wil het bewustzijn vergroten rond de uitdagingen waarmee mensen te maken hebben die vechten tegen deze verwoestende ziekte. In een wereld waarin hoop een kostbaar goed is, willen we hoop en optimisme bieden door het academische onderzoeksprogramma AURORA onder de aandacht te brengen. AURORA, onder de leiding van de Breast International Group (BIG), brengt internationaal onderzoek samen om de mysteries van uitgezaaide borstkanker te ontrafelen en brengt ons een stap dichter bij een genezing.

AURORA 2.0 luidt de nieuwste fase in in het onderzoek om uitgezaaide borstkanker te begrijpen en te behandelen. Deze uitbreiding van de AURORA-studie richt zich op specifieke soorten van borstkanker die een bijzondere aandacht vereisen: triple-negatieve borstkanker (TNBC), invasief lobulair carcinoom (ILC) en borstkanker bij patiënten die te maken hebben met late terugval. In totaal zullen 252 patiënten worden opgenomen in de studie en zij zullen gedurende maximaal vijf jaar nauwlettend worden gevolgd. Dat zorgt ervoor dat er een beter inzicht ontstaat in deze specifieke subtypen van borstkanker. AURORA 2.0 is ook het resultaat van internationale samenwerking, waarbij 17 ziekenhuizen uit zeven BIG-onderzoeksgroepen in acht verschillende Europese landen worden verenigd. Op dit moment rondt het onderzoeksteam de documentatie voorbereiding af voor de activering van de verschillende locaties en het hervatten van de werving van patiënten. De eerste patiënt wordt verwacht te worden toegelaten tegen het einde van het laatste kwartaal van 2023.

De drijvende kracht binnen het AURORA-programma is het Core Data Analysis Committee, bestaande uit bioinformatici en klinische experts. In 2023 wierpen verschillende publicaties reeds licht op diverse aspecten van gemetastaseerde borstkanker. In december 2023 zullen tijdens het jaarlijkse San Antonio Breast Cancer Symposium diverse presentaties voorgesteld worden, waarin diverse analyses van AURORA aan bod zullen komen.. Bovendien wordt het langverwachte tweede hoofdartikel over AURORA gepland voor publicatie in 2024, daarin wordende gegevens van de volledige cohort van 1156 patiënten uit de eerste fase verwerkt.

Vandaag, op de Dag van de Uitgezaaide Borstkanker, willen we het werk van AURORA onder de aandacht brengen als een baken van hoop voor patiënten en onderzoekers over de hele wereld. Met de langdurige samenwerking met het NCI National Clinical Trials Network (NCTN) en de sterke steun van de Breast Cancer Research Foundation (BCRF), benadrukt AURORA de kracht van gezamenlijke actie in het onvermoeibare streven naar een beter begrip van gemetastaseerde borstkanker, wat uiteindelijk kan leiden tot betere behandelingen en genezing. AURORA 2.0 betekent een nieuw hoofdstuk in deze voortdurende zoektocht en brengt ons een stap dichter bij de dag waarop we deze verwoestende ziekte kunnen overwinnen en talloze levens kunnen redden.

Meer lezen

Meer te ontdekken

BIG Research in Focus - Fighting breast cancer around the globe; Central and Eastern Europe
Nieuws

New BIG Research In Focus

Fighting breast cancer around the globe: Central and Eastern Europe The latest issue of BIG Research in Focus is now available. In the feature article of